NTG Lillehammer helsetjeneste

Helsesykepleier Ive Staune

Tiltak er samtaler individuelt eller gruppevis. For at du skal få den hjelpen du trenger, samarbeider jeg med foreldre, trenere, lærere etter samtykke med eleven. Helsesykepleier har taushetsplikt etter helsepersonell-loven.

Eksempler på temaer vi kan prate om: Utfordringer eller bekymringer hjemme, på skolen, blant venner, kjæreste, hybelliv, hjemlengsel, slitsomme tanker, selvfølelse, trivsel/mistrivsel, ensomhet, vanskeligheter med å innfri krav, kosthold, samliv, seksualitet, prevensjon og andre ting du har behov for å snakke om.

Jeg kan også hjelpe deg med å fjerne sting, skifte på sår og vurdere enkle skader. Du behøver ikke å bestille time. Kom innom i åpningstiden eller send SMS / epost for en timeavtale. Hybelbesøk kan avtales etter ønske.

Ditt ansvar: Du må selv oppsøke helsetjenesten.

Kontakt

Kostholdsveileder Synne Baklid

I hverdagen som aktiv idrettsungdom er kosthold og ernæring en viktig del både for å ivareta helse og for å legge til rette for best mulig utbytte av treningen som legges ned. Helse kommer alltid før prestasjon, og NTG Lillehammer jobber etter Sunn idrett og Olympiatoppen sine retningslinjer, som har som mål å ivareta både den enkelte utøver og miljøet som utøverne trener og konkurrerer i.

Kostholdsveileder ved NTG Lillehammer bidrar med undervisning om kosthold, idrettsernæring, hvordan kroppen endrer seg i puberteten, og om spiseforstyrrelser. Dette skjer i fagene konkurranse og toppidrett og i naturfag.

Du som elev eller foresatt er velkommen til å ta kontakt med kostholdsveileder dersom du har spørsmål knytta til kosthold, ernæring, kropp, vekt og/eller spiseforstyrrelser. Det kan også være at du er bekymra for en medelev i forhold til disse temaene og trenger å snakke med noen om det. Jeg har taushetsplikt og vil alltid innhente samtykke fra den det gjelder dersom det skulle være behov for å involvere trenere, lærere eller foresatte. Dersom det skulle være behov for individuell oppfølging over tid, vil dette skje i regi av Olympiatoppen Innlandet og dekkes eventuelt av hver enkelt elev.

Kontakt