NTG Lillehammer kontakt

Trond Hårberg

Daglig leder / Toppidrettssjef

958 05 511

Tore Simensen

Rektor

922 68 733

Halvor Persson

Ass. Toppidrettssjef

971 95 005

Tone Colbjørnsen

Inspektør

922 32 415

Kjell Arne Steira

Adm. leder

474 89 996

Tom Østensen

IKT ansvarlig

920 97 799

Krister Granstrøm

IKT-pedagogisk leder

468 12 358

Hege Løkke

Rådgiver

452 65 369

Sigrid Rykhus Mork

Idrettskoordinator

996 22 993

Synne Baklid

Kostholdsveileder

986 01 359

Anette Hårberg

Leder av hybelhuset / Miljøarbeider

922 20 204

Sverre Istad

Vaktmester

924 36 453