Velkommen til NTG og NTG-U ChatBot!

NTG ønsker å bruke ChatGPT i undervisningen for å fremme læring og forståelse. Elevene våre skal forberedes på et samfunn med rask teknologisk utvikling.

NTG og NTG-U elevene har en helt spesiell og travel skolehverdag. De må fokusere både på skole og idrett, og har ofte trening på kveldene. De er jevnlig på samlinger og reiser og må derfor i perioder gjøre skolearbeidet på egenhånd. Brukt på riktig måte kan ChatGPT være til god hjelp som læringspartner og verktøy for læring, forståelse og tekstskriving. Ved å anvende ChatGPT kan elevene spare verdifull tid uten å redusere læringsutbyttet.

Hva er ChatGPT?

ChatGPT er en språkmodell utviklet av OpenAI. Den er trent på mye tekst og ser sammenhenger mellom ord. Siden den også er trent på fagtekster, har den god allmennkunnskap.

ChatGPT er dyktig på språk. Den mestrer rettskriving, setningsoppbygging og grammatikk. Den forstår helheten i en tekst og kan oversette til andre språk, rette skrivefeil og grammatikk, lage oppsummeringer, sammendrag og mer utfyllende tekster.

ChatGPT er derimot begrenset når det gjelder å produsere egne tekster. Den forstår ikke hva den skriver, den setter bare sammen ord basert på en algoritme, derfor kan den verken konkludere eller ha egne meninger. Den lærer ikke noe nytt underveis. Den har ingen kilder og søker ikke på internett. Selv om ChatGPT har god allmennkunnskap, er det ikke alltid det den sier er korrekt. Allmennkunnskapen baserer seg på da språkmodellen ble laget og trent, og den er ikke oppdatert med ny kunnskap. Den kan gi feilaktige opplysninger og hvis det er noe den ikke kan, gjetter den og lager en tekst som virker overbevisende. Hvis du for eksempel spør om kilder, finner den på noe som virker riktig. Den har ingen egne kilder, men den vet hvordan en kilde ser ut. Hvis du spør hvem som er statsminister i Norge, får du som svar den som var statsminister da ChatGPT ble trent opp, ikke dagens statsminister.

Personvern

For å tilby ChatGPT til våre elever og ansatte på en sikker måte, har vi opprettet disse sidene. Alle ChatBot-ene bruker NTG sin Enterprise konto hos OpenAI, og ingen persondata om brukerne blir lagret. OpenAI vil heller ikke samle inn eller bruke noen av opplysningene som sendes til dem. Det anbefales likevel at dere som bruker ChatGPT ikke skriver inn fullt navn eller annet som kan brukes til å identifisere dere.

Chat GPT for NTG-U

Her er ChatBot-er tilpasset NTG-U elever.
-ChatBot tilpasset NTG-U elever
-Generell ChatBot
-Sokratisk ChatBot tilpasset NTG-U elever
-Tekstverksted

NTG-U ChatBot

ChatGPT for NTG

Her er ChatBot-er tilpasset NTG elever.
-ChatBot tilpasset NTG elever
-Generell ChatBot
-Sokratisk ChatBot tilpasset NTG elever
-Tekstverksted

NTG ChatBot

ChatGPT for lærere

Her er ChatBot-er tilpasset lærere.
-Generell ChatBot
-Tekstverksted
-Lærerassistent med undervisningsforslag

NTG ChatBot for lærere

Vi takker Odin Nøsen og AI i Randabergskolen for hjelp og inspirasjon!