ledige stillinger

Ledige lærerstillinger ved NTG Tromsø

NTG (videregående) Tromsø har to ledige lærerstillinger for skoleåret 2023/24. Fagbehovene våre er norsk, psykologi, naturfag, engelsk, og matematikk. Stillingene er en kombinasjon av vikariat og fast stilling.
Tilsetting fra 1. august 2023.

Les mer her

NTG Lillehammer søker orienteringstrener fra 1.august 2023

Vi søker trener i 40% stilling, med mulighet for økning til 100% løpet av året. Vi ønsker søknad fra deg som har høy kompetanse og ønsker å ta utviklingen av linjen videre. Endelig stillingsbrøk og tilsettelsesdato er avhengig av kandidatens kvalifikasjoner og muligheter, men det er ønskelig med oppstart fra 1.august 2023. Det er en forventning at trenere bosetter seg på eller i nærheten av Lillehammer. Stillingen kan evt. kombineres med annen jobb. Vi oppfordrer spesielt kvinnelige trenere til å søke.

Les mer her

ER DU VÅR NYE TRENER I ISHOCKEY?

Norges Toppidrettsgymnas Kongsvinger starter ishockey høsten 2023, og søker derfor trener i ishockey. Stillingen er 100% og overordnede ansvarsoppgaver er kvalitetssikring av idrettstilbudet, sørge for en helhetlig oppfølging av elevene, tett samarbeid med ishockeymiljøene og rekruttering av nye elever.

Les mer og søk her

Vil du være med på laget for å videreutvikle verdens beste ungdomsskole for idrettsungdom?

Arbeidsgiver: NTG-U Asker
Stillingstittel: Sosiallærer/trener
Frist: 31.03.2023
Ansettelsesform: Fast

Les mer og søk her

Vil du være med på laget for å videreutvikle verdens beste ungdomsskole for idrettsungdom?

Arbeidsgiver: NTG-U Asker
Stillingstittel: Lærer/trener
Frist: 31.03.2023
Ansettelsesform: Fast

Les mer og søk her