NYHET! NTG Bodø ser på muligheten for å starte opp et Mix Sport tilbud. Vi ser nå etter utøvere som konkurrerer på nasjonalt nivå med et sterkt ønske om satse på idretten sin.

Er du i tillegg motivert, positiv, hardtarbeidende og jobber strukturert, så ønsker vi at du søker hos oss. Vi tilrettelegger for 2-3 mix-plasser høsten 2024, avhengig av om vi får nok aktuelle søkere.

Mål og ambisjon for Mix-tilbudet

NTG sin utviklingskultur skal bidra til at utøvere når internasjonalt nivå, kvalifiserer seg for høyere utdanning og utvikler gode holdninger. På Mix-sport er vår ambisjon å skreddersy et opplegg for unge utøvere i andre idretter enn håndball og fotball, slik at flere utøvere i nord kan kombinere skole med idrett på høyt nivå.

Dette gjør vi gjennom individuell og helhetlig oppfølging med egen ansatt mix-trener som tilrettelegger treningsøkter, teori, mental trening og ernæringsrådivning.

Gjennomføring

  • Treningsuka individualiseres av vår fysiske trener i tett samarbeid med klubbtrener. En modell kan være at utøverne gjennomfører to økter basistrening i skoletiden og spesifikk trening i klubb på ettermiddagen.
  • Elevene har i tillegg en økt i uka med kroppsøving som gjennomføres med klassen (mandager).
  • Vi legger til rette for variasjon i treningen og jobber langsiktig for at utøverne skal tåle den treningsmengden og intensiteten som kreves på høyere seniornivå.
  • Alle elever logger belastning og har jevnlige utviklingssamtaler for å sikre en optimal totalbelastning.

NTG Bodøs skoletilbud

NTG Bodø tilbyr studieforberedende utdanningsprogram med fordypning i språk, samfunnsfag og økonomi. Les alt om skoletilbudet her.

Timeplan VG1

Elevtjenesten

Gjennom et trygt og utviklingsrettet skole- og idrettsmiljø jobber vi for å utvikle hele mennesket. Hos oss er det alltid mennesket før prestasjon. Vi tror at dersom man skal prestere på skole og idrett, må våre elever og ansatte ha trygge rammer og oppleve å bli sett og anerkjent. Robuste ungdommer som tar ansvar for egen utvikling, tar steget inn i toppidretten.

Les mer om medspillerne i Elevtjenesten her.

Kontakt

Har du spørsmål om NTG Bodø Mix-Sport, kontakt trener Line Giertsen, line.giertsen@ntg.no / 90067786.

 

Line Giertsen

Mix-Sport trener

Line har idrettsutdannelse fra NIH og har lang erfaring som utøver og trener innenfor blant annet kampsport, olympisk vektløfting og CrossFit. Hun er level 3 CrossFit coach og har en rekke sertifiseringer innenfor bevegelsesfysiologi og og treningslære.

90067786