dette koster skoleplassen

Totalprisen består av en skolekostnad og en idrettskostnad. Skolekostnadnen er lik for alle elever, mens idrettskostnaden vil variere ut ifra hvilken idrett du velger.

Skolekostnad

Skolekostnaden for skoleåret 2023/2024 er på 26.220 kroner.

NTG mottar offentlig tilskudd for elevene. Dette dekker 85% av driftsutgiftene. Skolekostnaden dekker altså det overskytende.

NTG er en ideell stiftelse, det betyr at alt overskudd går til elevene – ingenting tas ut som utbytte.

Søskenrabatt

Søskenrabatten er på kr 5000 pr. elev og trekkes fra på skolepengene. Søskenrabatten gjelder også om elevene går på ulike NTG / NTG-U skoler. Eksempel: Familier som har barn ved henholdsvis NTG Lillehammer og NTG-U Lillehammer vil da få kr 5000 i redusert skoleavgift pr. barn.

Idrettskostnad

NTG har et utvidet toppidrettstilbud i tillegg til skoletilbudet. Kostnadene for dette vil variere ettersom hvilken idrett du velger, og kan dekke følgende:

  • Individuell og helhetlig oppfølging utover skoletiden av profesjonelle trenere
  • Daglige treninger inkludert anlegg, hall og/eller baneleie
  • Transport til og fra trening
  • Støtteapparat på daglige treninger og under konkurranser
  • Helseoppfølging
  • Felles utstyr
  • Samlinger i inn- og utland
  • Ekstra ressurser på skolen for elever som er mye borte på grunn av idrettsrelatert fravær
  • Høyere trenertetthet
  • Hybeloppfølging

 

Idrettskostnad per gren:

NTG Bergen

IDRETTERUTVIDET TOPPIDRETTSTILBUD 2023/24
Basketball23.000
Fotball23.000
Golf42.000
Håndball23.000
Sykling31.500
Tennis42.000
Vektløfting23.000
Mix-sport23.000*

*Kostnaden for Mix-sport kan variere etter idrett og opplegg.

NTG Bodø

IDRETTERUTVIDET TOPPIDRETTSTILBUD 2023/24
Fotball gutter22.000
Fotball jenter22.000
Håndball gutter22.000
Håndball jenter22.000

NTG Bærum

IDRETTERUTVIDET TOPPIDRETTSTILBUD 2023/24
Alpint75.000*
Basketball21.000
Fotball27.500
Friidrett22.000
Golf69.000
Håndball26.000
Ishockey36.000
Judo25.000
Motocross48.000
Seiling38.000
Sjakk16.000
Svømming28.000
Sykling33.000
Tennis42.000

*Dette er faste utgifter for alpint. Egne reiseutgifter, samlingskostnader og personlig utstyr kommer i tillegg. NTG kan utfakturere dette med inntil kr. 100.000,- utover den faste kostanden på kr. 75.000,- ved behov.

NTG Geilo

IDRETTERUTVIDET TOPPIDRETTSTILBUD 2023/24
Alpint75.000*
Langrenn52.000
Skiskyting55.000
Snowboard73.000

*Dette er faste utgifter for alpint. Egne reiseutgifter, samlingskostnader og personlig utstyr kommer i tillegg. NTG kan utfakturere dette med inntil kr. 100.000,- utover den faste kostanden på kr. 75.000,- ved behov.

NTG Kongsvinger

IDRETTERUTVIDET TOPPIDRETTSTILBUD 2023/24
Dans24.000
Fotball26.000
Håndball24.000
Skyting24.000
Sykling30.000
MIX Ishockey22.000

NTG Lillehammer

IDRETTERUTVIDET TOPPIDRETTSTILBUD 2023/24
Alpint75.000*
Curling15.000
Freeski67.500
Hopp og kombinert45.000
Håndball30.000
Ishockey30.000
Klatring30.000
Langrenn41.000
Orientering24.000
Skiskyting52.000
Sykling35.500
Terrengsykling42.000
Mix-sport20.000

*Dette er faste utgifter for alpint. Egne reiseutgifter, samlingskostnader og personlig utstyr kommer i tillegg. NTG kan utfakturere dette med inntil kr. 100.000,- utover den faste kostanden på kr. 75.000,- ved behov.

NTG Tromsø

IDRETTERUTVIDET TOPPIDRETTSTILBUD 2023/24
Fotball gutter25.200
Fotball jenter22.300
Håndball20.800
Randonee28.000*
Skiskyting28.000*
Langrenn28.000*
Volleyball19.100
Mix-sport18.600

*Samlingskostnader inngår ikke i idrettsavgiften. Samlinger dekkes av den enkelte, estimert kostnad er inntil kr 10.000.- per skoleår.