Skyting

NTG Kongsvinger Skyting tar inn ca 5 elever pr. skoleår.

Det gjennomføres 5 trenings/teoriøkter pr. uke på dagtid. I tillegg kommer treninger og konkurranser på kveld og helg.

Treninger og konkurranser følges tett opp av sportssjef skyting i samarbeid med den enkelte utøver.

Mental, fysisk og ferdighetsmessig individuell analyse brukes som grunnlag for personlige utviklingsmål.

Sportssjef gjennomfører ukentlig oppfølging av treningsdagbøker.

Skoledagen tilrettelegges etter den enkeltes behov av kontaktlærer/sportssjef. (treninger, konkurranser, representasjon).

Det gjennomføres flere samlingsdager, treningssamlinger og konkurransesamlinger gjennom skoleåret, hvor våre elever får matching på internasjonalt nivå.

Elevene har tilgang til fysioterapeut og ernæringsfysiolog og fysisk trener i treningstiden.

Tidl. elever: Caroline Finnestad Lund, Stephanie Grundsøe, Malin Westerheim, Henrik Larsen, Daniel Sørlie, Simon Claussen, Jon Herman Hegg

Kontakt

Kjell Ivar Kolstad

Sportssjef Skyting

Kjell Ivar startet ved NTG Kongsvinger i april 2022. Han var aktiv konkurranseskytter frem til 2007, med NM-gull og to EM-deltagelser.

Han har idrettsfaglig utdannelse og har jobbet nesten hele yrkeskarrieren som skytetrener i Norge og Sverige, både på videregående skoler og med juniorlandslag.

 

45269161

Wenche Horten

Trener skyting

Wenche sørger for en helhetlig oppfølging av elevene både på dag og kveldstid. Har trener 2 utdannelse og diverse leder kurs. Jobber også som klubbutvikler i Norges Skytterforbund. Har vært leder for Eidskog Sportsskyttere og Glåmdal skytterkrets.

911 51 137

Pål Håpnes

Trener kroppsøving skyting

415 05 094

Anniken Lønhøiden

Fysisk trener

Anniken er personlig trener og instruktør med masse erfaring og kunnskap. Hun er gründer og eier av Offline trening i Kongsvinger. Hun tilrettelegger elevenes treningshverdag og lager treningsprogram tilpasset den enkelte elevs utfordringer og styrker.

930 00 868