Tromsø Volleyball inntaksregler

Gjelder inntaket skoleåret 2023/24.

 

Volleyball tildeles inntil 8 nye plasser hvert skoleår ved NTG Tromsø. Avhengig av søkermasse og søkernes skole- og idrettsnivå vil NTG Tromsø kunne fravike disse kvotene.

Ved NTG Tromsø volleyball kan både gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra 1. desember. NTG volleyball kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til hovedtrener Harry Fagervold. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Vi ønsker å vurdere hver enkelt spiller grundig før det endelige inntaket. Vi ønsker derfor at alle spillere som har søkt på NTG enten kommer på trening med oss, eller at vi får sett dem over flere kamper. Her vil spillerne bli vurdert inn mot det endelige inntaket. NTGs egen vurdering vil kunne gå foran eksempelvis kretslagsvurderinger (slik inntaksreglementet gir åpning for.)

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til Volleyball gjelder følgende kriterier:

1. Idrettslige egenskaper og ferdigheter

Idrettslige egenskaper og ferdigheter gir mellom 1 og 6 poeng.

2. Dokumenterte idrettsresultater/prestasjonsnivå

Idrettslige resultater og prestasjonsnivå gir mellom 1 og 6 poeng.

3. Skolekarakterer

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Kriteriene vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1

Kontakt

Harry Fagervold

Hovedtrener Volleyball

E-post: harry.fagervold@ntg.no

Telefon: 93 27 96 75