Lillehammer Terrengsykling inntaksregler

Inntaksreglement Lillehammer Terrengsykkel

Tillegg til NTGs generelle inntaksreglement for søkere til Terrengsykkel på NTG Lillehammer

NTG Lillehammer Terrengsykkel har en kvote på 6 plasser i VG1 for skoleåret 24-25.

Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Lillehammer kan disse kvotene fravikes.

Ved NTG Lillehammer Terrengsykkel oppfordres både gutter og jenter til å søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3, men inntak avhenger av ledig kapasitet på skolen. NTG Terrengsykkel kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette lastes opp til søkerportalen i ettertid. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Gruppesammensetning

Vi tar inn jenter og gutter som vi mener er best egnet til å nå målsetningene våre om å utvikle terrengsyklister på høyt internasjonalt nivå. NTG Lillehammer Terrengsykkel kan prioritere inntil 3 plasser for lokale utøvere.

Vurderingskriterier

De mest aktuelle søkerne vil bli invitert til en opptaksprøve mars 2023. Dersom søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling, grunnet sykdom, skader eller lignende kan tidligere observasjoner og prestasjoner av den aktuelle utøver vektlegges.

Prestasjonsnivå sykling

Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved opptaksprøven, hospiteringer på NTG og i konkurranser. Har ikke søkeren nylige resultater innen sykkelgrenen vedkommende søker seg til, vil vi kunne ta hensyn til resultater fra andre idretter.

Følgende egenskaper og ferdigheter blir vurdert på opptaksprøven

Iht. NTG Lillehammer Terrengsykkel sitt inntaksreglement vurderes egenskaper og ferdigheter i forbindelse med opptaksprøven, infosamlinger og eller konkurranser.

 

  1. Idrettslige egenskaper og ferdigheter

1.1 Utøverens spesifikke egenskaper og ferdigheter på sykkel

1.1.1 Utøverens idrettsspesifikke kapasitet blir vurdert under observasjoner på hospiteringssamlinger og ved testritt på inntakssamling

1.1.2 Utøverens fysiske kapasitet blir målt under en prestasjonstest på sykkelrulle. FTP-test eller VO2 maks

1.1.3 Utøverens basisferdigheter (stabilisering, balanse/koordinasjon og generell styrke) blir vurdert på styrkeøkt

 

1.2 Utøverens terrengsykkelspesifikke bakgrunn og treningshistorikk

1.2.1 Utøverens terrengsykkelspesifikke bakgrunn/treningshistorikk som er dokumentert i søknaden.

1.2.2 Utøverens terrengsykkelspesifikke bakgrunn/treningshistorikk fra gruppesamtale. Samtalen tar utgangspunkt i Olympiatoppens retningslinjer.

1.2.3 Utøverens evne til å bidra til ønsket gruppedynamikk observeres under samlinger og samtale.

Utøvere med fullført NTG-U skolegang tildeles 1 tilleggs poeng ifbm. Opptaksprosessen

Vurderingene av 1.1 og 1.2 med underpunkter er basert på trener/faglærer sitt faglige skjønn.

Skolekarakterer

Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Vurderingskriteriene vektes på følgende måte:

Fysiske, tekniske og taktiske ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater ritt: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer x 1

 

Kontakt

Sportssjef Bjørn Ballangrud

E-post: bjorn.ballangrud@ntg.no

Telefon: 92057760