Bærum Tennis inntaksregler

Inntaksreglement Bærum Tennis

Gjelder inntaket skoleåret 2024/25.

For skoleåret 2024/25 er tennis tildelt 4.plasser i 1.klasse ved NTG Bærum. Dette kan bli endret til 5 plasser avhengig av nivå på søkerne og søkermasse. Det er også mulig å søke til 2. og 3.klasse

Ved NTG Tennis Bærum kan både gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra 1. desember. NTG Tennis kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til Tennis gjelder følgende kriterier:

1. Idrettslige egenskaper og ferdigheter

Idrettslige egenskaper og ferdigheter gir mellom 1 og 6 poeng.

2. Dokumenterte idrettsresultater/prestasjonsnivå

Idrettslige resultater og prestasjonsnivå gir mellom 1 og 6 poeng.

3. Skolekarakterer   

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Kriteriene vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1 

Kontakt

Jørgen Vestli

Sportssjef tennis

E-post: jorgen.vestli@ntg.no

Telefon: 951 35 053