Kongsvinger Sykling inntaksregler

Gjelder inntaket skoleåret 2023/24.

Sykling er tildelt 10 plasser ved NTG Kongsvinger. Avhengig av søkermasse og søkernes skole- og idrettsnivå vil NTG Kongsvinger kunne fravike disse kvotene.

Ved NTG Sykling Kongsvinger kan både gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra ca. 10. desember. NTG Sykling kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef eller leveres ved besøk. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til Sykling gjelder følgende kriterier:

Det å kombinere skolegang med satsning på en toppidrettskarriere, og i tillegg bo på hybel hjemmefra krever en modenhet og en indre glød av den enkelte eleven. Den evnen bygger på det å kunne organisere og strukturere hverdagen, ha en livsstil og holdninger som samsvarer toppidrettens krav er en forutsetning for å mestre skole-idrettshverdagen. For å lykkes i en tøff idrett som sykkel er det viktig med en råskap, tilstedeværelse og god forståelse av det å være syklist. Med dette mener vi ulike evner som gir det enkelte individ et fortrinn i forhold til andre konkurrenter, og kan f.eks innebære råskap i hode og ved holdninger, en tilstedeværelse i det man driver med og forståelse av ulike aspekter ved teknikk/taktikk/trening/selvforståelse.

Søkeren blir kun vurdert for inntak dersom Toppidrettssjef og Sportssjef på sykkelavdelingen er av den oppfatningen at søkeren er moden og motivert nok for skolegang på NTG.

1. Idrettslige egenskaper og ferdigheter

Punkt 1.1 vurderes etter test på NTG Kongsvinger. Punkt 1.2 og 1.3 kan vurderes på inntak/besøk/hospitering på NTG og/eller i konkurranser.

  • 1.1 Sykkeltest NTG Kongsvinger
  • 1.2 Sykkelforståelse/tekniske ferdigheter 1-6 poeng
  • 1.3 Ryttertype/særegenhet

2. Dokumenterte idrettsresultater/prestasjonsnivå

  • 1 plass UM/utenlandske seier 6 poeng
  • Topp 3 utøver UM/nasjonale ritt 5 poeng
  • Topp 10 Nasjonale ritt 3 poeng
  • Konkurranseutøver 1-2 poeng

3. Skolekarakterer

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Kriteriene vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1

Kontakt

Jon Anders Grøndahl

Sportssjef sykling

E-post: jag@ntg.no

Telefon: 922 58 532