Bergen sykling inntaksregler

Gjelder inntaket skoleåret 2022/23.

 

Steg 1: Søk på www.ntg.no når du får karakterkortet i januar

Steg 2: Last opp karakterkortet samtidig eller send det til inntak@ntg.no

Steg 3: Ta kontakt med jansta@ntg.no for veien videre

 

Inntakskriterier og vekting

1. Fysiske, tekniske og taktiske ferdigheter

Poengene fra eventuelle tester og observasjon gir et snitt mellom 1-6 poeng.

2. Resultater/prestasjonsnivå

Landslagsnivå:           6 poeng

Regionalt nivå:       3-5 poeng (avhenger av hvilken landsdel, antall uttak, og tidspunkt for deltakelse)

Lokalt nivå :                   1-2 poeng

3. Skolekarakterer

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Kriteriene vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1

Kontakt

Jan Stankiewicz

Toppidrettssjef NTG Bergen

jan.stankiewicz@ntg.no

+47 904 76 049