Bærum Svømming inntaksregler

Inntaksreglement Bærum Svømming

Gjelder inntaket for skoleåret 2024/25.

Svømming er tildelt 4 plasser ved NTG Bærum. Avhengig av søkermasse og søkernes skole- og idrettsnivå vil NTG Bærum kunne fravike disse kvotene.

Ved NTG Svømming Bærum kan både gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra 1. desember. NTG Svømming kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til Svømming gjelder følgende kriterier:

Det vil bli gitt informasjon og gjennomført samtaler ved besøk slik at søkeren kan bli bedre kjent med NTG og skolen med søkeren.

Søkerens ferdigheter, prestasjonsnivå og egnethet kan vurderes på inntakssamlinger og/eller i konkurranser. 

NB! Søkere vil bli kontakt ang tidspunkt for å komme på besøk, både i bassenget og på skolen. Det vil bli avholdt flere møtepunkt gruppevis, noe som også vil variere med antall søkere.

1. Idrettslige egenskaper og ferdigheter

Ved å komme på besøk vil sportsjef danne seg et bilde av utøverne (som mentale ferdigheter og fysiske utviklingsmuligheter). Utøvere som kommer fra svømmeklubber med dårligere grunnlag enn andre vil bli vurdert med mindre fokus på det tekniske. Dette gir poeng fra 1 til 6.

2. Dokumenterte idrettsresultater/prestasjonsnivå

Her vil det blir tatt utgangspunkt i hvilke prestasjoner utøveren har gjort i løpet av tiden før inntak. Det anbefales derfor sterkt å være med på konkurranser som viser til nivået hos utøveren før inntaksfristen er ute. Dette gir poeng fra 1 til 6.

3. Skolekarakterer   

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Kriteriene vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1 

Kontakt

Gard Kvale

Sportssjef Svømming

E-post: gard.kvale@ntg.no

Telefon: 402 45 945