Geilo snowboard Inntaksregler

Gjeldende inntaksreglement

Ved NTG Snowboard og Freeski kan både gutter og jenter søke. Det er mulig å søke i VG1, VG2 og VG3. Søknadsportal åpner i midten av desember. Snowboard og Freeski kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til Snowboard og Freeski gjelder følgende kriterier:

NTG Geilo Snowboard/Freeski skal være en homogen gruppe som vil bestå av både jenter og gutter. Ved inntak vil Snowboard/Freeski derfor ta hensyn til dette.

  1. Idrettslige egenskaper og ferdigheter

Poengene fra eventuelle tester og vurderinger av egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i snowboard/freeski  gir et snitt på mellom 1-6 poeng.

1.1. Søkerens egenskaper og ferdigheter kan vurderes på inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, rekruttlandslagsamlinger, juniorsamlinger og/eller i konkurranser. Vi vil vektlegge:

  • Tekniske ferdigheter (snowboard)
  • Fysiske egenskaper
  • Koordinative egenskaper
  • Taktiske evner

1.2. NTG Geilo snowboard/freeski gjennomfører inntakssamling i mars/april

Dersom søkeren er kvalifisert for idrettslig vurdering og dermed blir invitert, anbefaler vi å delta på denne samlingen.

1.3. Hvis søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling grunnet sykdom, skader eller lignende, kan vurderinger ifølge pkt. 1.1 være tilstrekkelig.

  1. Dokumenterte idrettsresultater/prestasjonsnivå

Idrettslige resultater og prestasjonsnivå gir mellom 1 og 6 poeng. Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, rekruttlandslagsamlinger, juniorsamlinger og/eller i konkurranser.

  1. Skolekarakterer   

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Kriteriene vektes på følgende måte:

-Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3
-Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2
-Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1

Kontakt

Christian Christensen
Sportssjef
E-post: christian.christensen@ntg.no
Telefon: 920 23 391