Lillehammer Skiskyting inntaksregler

Inntaksreglement NTG Lillehammer Skiskyting

Tillegg til NTG’s generelle inntaksreglement for søkere til skiskyting på NTG Lillehammer

For skoleåret 2022-23 er skiskyting tildelt inntil 12 plasser som søkerne konkurrerer om. Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Lillehammer kan disse kvotene fravikes.

Grunnet korona og smittevern kan inntaksprosessen fravike fra reglementet. NTG vil til enhver tid følge gjeldene nasjonale og lokale bestemmelser og retningslinjer for smittevern. Søkerne vil bli informert om eventuelle endringer.

Ved NTG Skiskyting Lillehammer kan både gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Søknadsportalen åpner 1. Desember 2021. NTG Skiskyting kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Dersom det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Gruppesammensetning

Vi tar inn jenter og gutter som vi mener er best egnet til å nå målsetningene våre. NTG Lillehammer skiskyting skal være en homogen gruppe som vil bestå av både jenter og gutter. Ved inntak 2022 vil skiskyting derfor ta inn minimum 4 jenter og 5 gutter.

NTG Lillehammer skiskyting kan prioritere 1-3 plasser for lokale utøvere.

 

Inntakskriterier

I NTG’s inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til skiskyting gjelder i tillegg følgende kriterier:

Inntakssamling

NTG Lillehammer skiskyting gjennomfører en inntakssamling 2. – 3.03.2022. Dersom søkeren er kvalifisert for idrettslig vurdering og dermed blir invitert, anbefaler vi å delta på denne samlingen. De 25-30 best kvalifiserte søkerne vil bli invitert til samlingen. I og med at denne samlingen ligger tett opp til søknadsfristen anbefaler vi at dere søker tidlig slik at får god oversikt og kan informere de som skal på samling. Dersom søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling grunnet sykdom, skader eller lignende kan tidligere observasjoner og prestasjoner av den aktuelle søkeren vektlegges.

Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i skiskyting

Poengene fra tester og vurderinger av egenskaper og ferdigheter gir et snitt på mellom 1-6 poeng.

1. Søkerens idrettslige egenskaper og ferdigheter:

1.1.1 Søkerens skiskytterspesifikke bakgrunn/treningshistorikk som er dokumentert i søknaden.

1.1.2 Søkerens skiskytterspesifikke bakgrunn/treningshistorikk på bakgrunn av individuell samtale. Samtalen tar utgangspunkt i Olympiatoppens retningslinjer.

1.2 Basis-egenskaper

1.2.1 Teknikk/ferdighet skøyting

1.2.2 Teknikk/ferdighet skyting

1.2.3 Basis: Stabilisering/balanse/koordinasjon og generell styrke

1.3 Tester

For eksempel testrenn, max O2 test løp og skytetest

Treffprosent i de viktigste konkurransene.

Utøvere med fullført NTG-U skolegang tildeles 1 tilleggspoeng ifbm. opptaksprosessen

Vurdering av søkerne på inntakssamlingen vil bli gjort av trenerne på NTG skiskyting Lillehammer og øvrige fagpersoner tilknyttet Kraftsenter Lillehammer.

Dersom vi har ledige plasser etter 1.07.22 forbeholder vi oss retten til å ta inn de elever vi mener er best egnet, uavhengig av rangering etter inntakssamlingen.

 

Resultater/prestasjonsnivå

Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Store konkurranser som HL og Kvalfoss-sprinten vil være avgjørende, men dersom søker er forhindret fra å delta her vil prestasjonsnivået bli vurdert ved å se på nivået på andre konkurranser og sammenligne med andre søkere. Prestasjonsnivået vil også vurderes ved inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk og/eller landslags-/kretssamlinger.

 

Skolekarakterer

Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

 

Inntakskriteriene vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer x 1