Geilo Skiskyting inntaksregler

Inntaksreglement Geilo Skiskyting

Gjelder inntaket skoleåret 2022/23

Ved NTG Geilo Skiskyting kan både gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra 15. desember. NTG Skiskyting kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.
Inntakssamling gjennomføres 6.-7. mars 2024 med oppmøte kvelden den 5.3. Invitasjon til samlingen sendes ut rett i etterkant av søknadsfristen.

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til Skiskyting gjelder følgende kriterier:

NTG Geilo Skiskyting skal være en homogen gruppe som vil bestå av både jenter og gutter. Ved inntak vil man derfor ta hensyn til dette.

  1. Idrettslige egenskaper og ferdigheter

Egenskaper og ferdigheter 

1.1. Søkerens egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i skiskyting kan vurderes på inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser. Poengene fra eventuelle tester og vurderinger av egenskaper og ferdigheter gir et snitt på mellom 1-6 poeng. Vi vil vektlegge:

  • Fysiske egenskaper
  • Koordinative egenskaper
  • Taktiske evner
  • Taktiske ferdigheter

1.2. NTG Geilo skiskyting har inntakssamling i mars. Dersom søkeren er kvalifisert for idrettslig vurdering og dermed blir invitert, anbefaler vi å delta på denne samlingen.

1.3. Hvis søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling grunnet sykdom, skader eller lignende, kan vurderinger ifølge pkt. 1.1 være tilstrekkelig.

  1. Dokumenterte idrettsresultater/prestasjonsnivå

Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser. Idrettslige resultater og prestasjonsnivå gir mellom 1 og 6 poeng.

  1. Skolekarakterer   

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Kriteriene vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1

Kontakt

Øyvind Olstad

Sportssjef Langrenn/Skiskyting

E-post: Olstad@ntg.no

Telefon: 980 12 882