Bærum Sjakk inntaksregler

Inntaksreglement Bærum Sjakk

Gjelder inntaket for skoleåret 2024/25.

Sjakk er tildelt 5 plasser ved NTG Bærum. Avhengig av søkermasse og søkernes skole- og idrettsnivå vil NTG Bærum kunne fravike disse kvotene.

Ved NTG Sjakk Bærum kan både gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det forutsetter at det er ledig plass (om noen slutter enten på sjakk eller en annen idrett). Det er mulig å søke fra 1. desember. NTG Sjakk kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til sjakk gjelder følgende kriterier:

1. «Fysiske, tekniske og taktiske ferdigheter» i sjakk

Sjakk er en spesiell idrett. Kriteriene er formulert overordnet for alle idrettene på NTG, men «oversatt» til sjakk handler dette punktet om hvilket potensial du har. Vårt mål er todelt – å skape gode sjakkspillere og å skape «resurspersoner for norsk sjakk», som vi så bredt har kalt det. Man kan bli oppvurdert på dette punktet om man er en god sjakkadministrator eller instruktør for eksempel.

Dette gir poeng fra 1 til 6.

2. Resultater/prestasjonsnivå

Rating og resultater er her viktig. Plassering i nasjonale eller internasjonale mesterskap vektlegges. Dette gir poeng fra 1 til 6.

3. Skolekarakterer   

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng). Merk! Det er julekarakterene som teller i første omgang. 

Kriteriene vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1

Kontakt

Simen Agdestein

Sportssjef Sjakk

E-post: simena@ntg.no

Telefon: 952 55 900