Info om Seiling

Presentasjon Seiling NTG Bærum

NTG seiling holder til i Bærum og tar hvert år inn mellom 4-6 nye seilere. Tilbudet retter seg mot seilere som ønsker å kombinere seiling og skole på et høyt nivå.

NTG og Kongelig Norsk Seilforening – KNS, har et samarbeid om bruk av deres treningsfasiliteter på Ulabrand, på Bygdøy i Oslo.

Kostnader

Skolepenger

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende utdanning i kombinasjon med toppidrett, blant annet gjennom organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr. Alle elever – uavhengig av skole og idrett – betaler en årlig skoleavgift på NTG. Dette er differansen mellom hva en offentlig og en privat skole får i statsstøtte. 

Utvidet toppidrettstilbud

Utover dette lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdeling seiling et utvidet toppidrettstilbud.

Dette inkluderer mellom 20 og 30 samlingsdøgn i inn- og utland, logistikk, trenerlønn, daglig trening i et toppidrettsmiljø med kompetente trenere, kapasitetsprofiler, utviklingstrapp, nødvendig transport mellom skole og trening og til samlinger m.m.

Gjennomføring

For å nå skolens idrettslige mål vil tilbudet bli som følger:

Vi gjennomfører tre seiløkter pr. uke i skoletiden, avhengig av sesong, hvor utøverne får tett oppfølging av trener.
Det blir avholdt mellom 20 og 30 samlingsdøgn i inn- og utlandet. Under alle samlingene avsettes det tid til skolearbeid enten med eller uten lærer. Det vil være med lærer på minst en av vintersamlingene, med varighet over 10 dager. Det kan tilkomme en egenandel ved kostnadskrevende samlinger.

Kombinasjonen skole – idrett er lagt opp etter en helhetlig tankegang. Seiling er for mange unge utøvere det viktigste, men ved NTG arbeider vi med å bevisstgjøre elevene betydningen av skolearbeidet.
Det jobbes med en kultur der det er plass til enere.

For skoleåret 2023/24 er seiling tildelt 4-5 plasser ved NTG Bærum som søkerne til seiling konkurrerer om.
Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Bærum kan disse kvotene fravikes.

Gruppesammensetning

Ved NTG Bærum seiling kan både gutter og jenter søke, de vurderes ut fra resultater/ferdigheter i sine respektive klasser/konkurranser. 

Prioriterte klasser

NTG følger de til enhver tid prioriterte ungdomsklasser til Norges Seilforbund. For skoleåret 2024/25 vil det bygge videre på de eksisterende klasser vi har ved avdeling seiling: Laser, WASZP, 29er og iQfoil.

Inntakskriterier
I NTG’s inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til seiling gjelder i tillegg følgende kriterier:

Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i seiling

  1. Poengene fra tester og vurderinger av egenskaper og ferdigheter gir et snitt på mellom 1-6 poeng.
  2. Søkerens egenskaper og ferdigheter kan vurderes på inntakssamlinger og hospiteringer på NTG eller i konkurranser. 
  3. NTG Bærum seiling gjennomfører inntakssamling i mars/april 2023 om nødvendig. Dersom søkeren er kvalifisert for idrettslig vurdering og dermed blir invitert, anbefaler vi å delta på denne samlingen.  
  4. Om søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling grunnet sykdom, skader eller lignende, kan vurderinger i følge pkt. 2 være tilstrekkelig.
  5. NTG seiling kan tilby skoleplass/ta inn utøvere før 1. mars, og i hele søknadsperioden (søknadsfristen).

 
Resultater/prestasjonsnivå seiling
Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved inntakssamlinger, hospiteringer på NTG eller i konkurranser.

Eksempel:

NM

1.-3. plass

4.-6. plass

7.-9. plass

6 poeng

5 poeng

4 poeng

 

Norgescup

1.-3. plass

4.-6. plass

7.-9. plass

6 poeng

5 poeng

4 poeng

Internasjonale resultater vektlegges sterkt og vurderes i hvert enkelt tilfelle ut ifra konkurranseform og nivå.