Inntaksregler Mix-Sport

Gjelder inntaket 2024-25

Ved NTG Bodø Mix-Sport kan gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke seg til VG2 og VG3.

Søknadsfristen er 1. mars. NTG Bodø kan tilby skoleplass til utøvere før søknadsfristen er ute.

Dersom det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til toppidrettssjef ved skolen. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

1. Idrettslige egenskaper og ferdigheter
Idrettslige egenskaper og ferdigheter gir mellom 1 og 6 poeng.

2. Dokumenterte idrettsresultater/prestasjonsnivå
Idrettslige resultater og prestasjonsnivå gir mellom 1 og 6 poeng

3. Skolekarakterer    
Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt.
Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0
i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen
gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Kriteriene vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter:
Oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå:
Oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer:
Snittkarakterer over 4 x 1

Helhetsvurdering

Inntaket gjøres ut ifra en helhetsvurdering hvor inntaket på de andre idrettene også har betydning for antall plasser vi har tilgjengelig.

Mix har ca 2-3 plasser hvert år, men antallet vil kunne endres ut ifra en helhetsvurdering basert på nivået til avdelingens søkere, og mengden søkere på de andre idrettene.

Det gjøres en sportslig vurdering fra NTG i samarbeid med trenere i klubb og eller krets-landslagstrenere.

Søkere fra idretter innenfor Norges Idrettsforbund (NIF) prioriteres i inntaket.