Info om Motocross

Presentasjon NTG Bærum Motocross

Norges Toppidrettsgymnas har skapt nye muligheter for motocrossmiljøet – noe som gir motivasjon til god innsats også på skolebenken. Motocross har vært egen gren ved NTG i Bærum siden 1993, og er Norges Motorsportsforbunds satsingsområde.

Kostnader

Skolepenger

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende utdanning i kombinasjon med toppidrett, blant annet gjennom organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr. Alle elever – uavhengig av skole og idrett – betaler en årlig skoleavgift på NTG. Dette er differansen mellom hva en offentlig og en privat skole får i statsstøtte.

Utvidet toppidrettstilbud

Utover dette lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdeling motocross et utvidet toppidrettstilbud.

Dette inkluderer ca. 20 samlingsdøgn i inn- og utland, logistikk, trenerlønn, daglig trening i et toppidrettsmiljø med kompetent trener(e), baneleie, treneroppfølging på stevner (NM), utviklingstrapp, nødvendig transport mellom skole og trening og til samlinger. Inkluderer også oppfølging på treninger utenom 10 timers faget på dagtid. 

Gjennomføring

For å nå skolens idrettslige mål vil tilbudet bli som følger:
Vi gjennomfører fire til seks treningsøkter pr. uke i skoletiden, avhengig av sesong, hvor utøverne får tett oppfølging av trener.

Det blir avholdt ca. 20 samlingsdøgn i inn- og utlandet, der vi blant annet har en lengre samlingsperiode på senvinteren/våren som de siste årene har vært i USA, Spania, Nederland/Belgia og Italia. Under alle samlingene avsettes det tid til skolearbeid enten med eller uten lærer. På den lengste samlingen (vintersamling) har vi faglærer med oss. Elevene må i noen tilfeller betale egenandeler på samlinger, men dette blir det informert om i god tid før den aktuelle samlingen. Har avdelingen økonomi til å gjennomføre uten egenandel, blir ikke elevene belastet med dette. 

Kombinasjonen skole – idrett er lagt opp etter en helhetlig tankegang. Motocross er for mange unge utøvere det viktigste, men ved NTG arbeider vi med å bevisstgjøre elevenes betydningen av skolearbeidet. Det jobbes med en kultur der det er plass til enere. Andre stikkord er kosthold/væskebalanse, skadeproblematikk, anti-doping, restitusjon, treningsplan, idrettsteori og det å gjøre hverandre bedre som gruppe.  

Tillegg til NTG’s generelle inntaksreglement for søkere til motocross ved NTG Bærum:

For skoleåret 2024/25 er motocross tildelt 3 plasser ved NTG Bærum som søkerne til motocross konkurrerer om. Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Bærum kan disse kvotene fravikes. Det er også mulig å søke seg til 2. og 3. klasse.  

Gruppesammensetning
Ved NTG Bærum motocross kan både gutter og jenter søke, og de vurderes ut fra resultater/ferdigheter i sine respektive klasser/konkurranser. 

Inntakskriterier
I NTGs inntaksreglement er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til motocross gjelder i tillegg følgende kriterier:

Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i motocross

  1. Poengene fra tester og vurderinger av egenskaper og ferdigheter gir et snitt på mellom 1-6 poeng.
  2. Søkerens egenskaper og ferdigheter kan vurderes på inntakssamlinger, hospiteringer på NTG eller i konkurranser. 
  3. NTG Bærum motocross gjennomfører inntakssamling i mars/ april om nødvendig. Dersom søkeren er kvalifisert for idrettslig vurdering og dermed blir invitert, anbefaler vi å delta på denne samlingen. 
  4. Om søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling grunnet sykdom, skader eller       lignende, kan vurderinger i følge pkt. 2 være tilstrekkelig.
  5. NTG motocross kan tilby skoleplass/ta inn utøvere før 1. mars og i hele søknadsperioden (søknadsfristen).

Resultater/prestasjonsnivå motocross

Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved inntakssamlinger, hospiteringer på NTG eller i konkurranser. 

Eksempel: 

NM motocross

1.-3. plass

4.-6. plass

7.-9. plass

6 poeng

5 poeng

4. poeng

 

Internasjonale resultater vektlegges sterkt og vurderes i hvert enkelt tilfelle ut ifra konkurranseform og nivå.