Lillehammer Langrenn inntaksregler

Inntaksreglement Lillehammer Langrenn

Tillegg til NTG’s generelle inntaksreglement for søkere til langrenn på NTG Lillehammer

NTG Lillehammer langrenn har som hovedmålsetning:

Utvikle gode holdninger og skape selvstendighet for å bli en god langrennsutøver på sikt
Legge til rette for at elevene ved NTG kan kvalifisere seg for høyere utdanning
Utvikle utøvere til å ta medalje i internasjonale seniormesterskap

Kvote

NTG Lillehammer langrenn har en kvote på 13-15 plasser i VG1 for skoleåret 22-23. Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Lillehammer kan disse kvotene fravikes.

Grunnet korona og smittevern kan inntaksprosessen fravike fra reglementet. NTG vil til enhver tid følge gjeldene nasjonale og lokale bestemmelser og retningslinjer for smittevern. Søkerne vil bli informert om eventuelle endringer

Ved NTG Langrenn Lillehammer kan både gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra medio desember. NTG Langrenn kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Gruppesammensetning

Vi tar inn jenter og gutter som vi mener er best egnet til å nå målsetningene våre. Ved opptak for VG1 i skoleåret 2022-23 vil langrenn ta inn minimum 5 jenter og minimum 5 gutter (totalt 13-15). NTG langrenn Lillehammer kan prioritere 1-3 plasser for lokale utøvere.

De 25-30 mest aktuelle søkerne vil bli invitert til en opptaksprøve på Lillehammer 2.-5.mars 2022. Dersom søkere er forhindret fra å delta på opptaksprøve, grunnet sykdom, skader eller lignende kan tidligere observasjoner og prestasjoner av den aktuelle utøver vektlegges.

Prestasjonsnivå langrenn

Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved opptaksprøven, hospiteringer på NTG og i konkurranser.

Følgende egenskaper og ferdigheter blir vurdert på opptaksprøven

Iht. NTG Lillehammer langrenn sitt inntaksreglement vurderes egenskaper og ferdigheter i forbindelse med opptaksprøven, infosamlinger og eller konkurranser.

 

1.0 Idrettslige egenskaper og ferdigheter

1.1 Utøverens egenskaper og ferdigheter på ski

1.1.1 Utøverens idrettsspesifikke kapasitet blir vurdert ut ifra et testrenn på 7,5 km for jenter og 10 km for gutter (motsatt stilart av distansen i Hovedlandsrennet).

1.1.2 Utøverens fysiske kapasitet som blir målt under en prestasjonstest på løpemølle

1.2 Utøverens langrenns spesifikke bakgrunn/treningshistorikk

1.2.1 Utøverens langrenns spesifikke bakgrunn/treningshistorikk som er dokumentert i søknaden

1.2.2 Utøverens langrenns spesifikke bakgrunn/treningshistorikk fra individuell samtale. Samtalen tar utgangspunkt i Olympiatoppens retningslinjer.

 

Vurderingene av 1.1 og 1.2 er basert på trener/faglærer sitt faglige skjønn.

Utøvere med fullført NTG-U skolegang tildeles 1 tilleggspoeng ifbm. opptaksprosessen

Skolekarakterer

Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Vurderingskriteriene vektes på følgende måte:

Idrettslige egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3
Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2
Skolekarakterer: snittkarakterer x 1

Kontakt

Sportssjef Per Ola Gasmann

E-post: pog@ntg.no

Telefon: 930 96 916