Lillehammer Langrenn inntaksregler

Tillegg til NTGs generelle inntaksreglement for søkere til langrenn på NTG Lillehammer

NTG Lillehammer langrenn har som hovedmålsetning:

  • Utvikle gode holdninger og skape selvstendighet for å bli en god langrennsutøver på sikt
  • Legge til rette for at elevene ved NTG kommer inn på ønskede studier
  • Utvikle utøvere til å nå internasjonalt toppnivå

Kvote

NTG Lillehammer langrenn har en kvote på 13-14 plasser i VG1 for skoleåret 24-25.
Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Lillehammer kan disse kvotene fravikes.

Det er også mulig å søke skoleplass i VG2 og VG3. Søknadsportalen åpner 1. desember. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Gruppesammensetning

Vi tar inn jenter og gutter som vi mener er best egnet til å nå målsetningene våre. Ved opptak for VG1 i skoleåret 2024-25 vil langrenn ta inn minimum 5 jenter og minimum 5 gutter (totalt 13-14). NTG langrenn Lillehammer kan prioritere 1-3 plasser for lokale utøvere.

De 25-30 mest aktuelle søkerne vil bli invitert til en opptaksprøve på Lillehammer 12.-14. mars 2024. Dersom søkere er forhindret fra å delta på opptaksprøve, grunnet sykdom, skader eller lignende kan tidligere observasjoner og prestasjoner av den aktuelle utøver vektlegges.

Prestasjonsnivå langrenn

Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved opptaksprøven, hospiteringer på NTG og i konkurranser.

Følgende egenskaper og ferdigheter blir vurdert på opptaksprøven

Iht. NTG Lillehammer langrenn sitt inntaksreglement vurderes egenskaper og ferdigheter i forbindelse med opptaksprøven, infosamlinger og eller konkurranser.

 

1.0 Idrettslige egenskaper og ferdigheter

1.1 Utøverens egenskaper og ferdigheter på ski

1.1.1 Utøverens idrettsspesifikke kapasitet blir vurdert ut ifra et testrenn på 7,5 km for jenter og 10 km for gutter (motsatt stilart av distansen i Hovedlandsrennet).

1.1.2 Utøverens fysiske kapasitet som blir målt under en prestasjonstest på løpemølle

1.2 Utøverens langrennsspesifikke bakgrunn/treningshistorikk

1.2.1 Utøverens langrennsspesifikke bakgrunn/treningshistorikk som er dokumentert i søknaden

1.2.2 Utøverens langrennsspesifikke bakgrunn/treningshistorikk fra individuell samtale. Samtalen tar utgangspunkt i Olympiatoppens retningslinjer.

Vurderingene av 1.1 og 1.2 er basert på trener/faglærer sitt faglige skjønn.

Utøvere med fullført NTG-U skolegang tildeles 1 tilleggspoeng ifbm. opptaksprosessen

 

Skolekarakterer  

Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Vurderingskriteriene vektes på følgende måte:

  • Idrettslige egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3
  • Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2
  • Skolekarakterer: snittkarakterer x 1
Kontakt

Sportssjef Per Ola Gasmann

E-post: pog@ntg.no

Telefon: 930 96 916