Geilo Langrenn inntaksregler

Inntaksreglement Geilo Langrenn

Gjeldende inntaksreglement

Ved NTG Langrenn Geilo kan både gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra desember. Langrenn kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet.

1. Idrettslige egenskaper og ferdigheter

For søkere til Langrenn gjelder i tillegg egenskaper og ferdigheter som er bestemmende faktorer for prestasjon i langrenn. Idrettslige egenskaper og ferdigheter gir mellom 1 og 6 poeng. Disse faktorene vurderes på inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslag-/kretssamlinger og/eller konkurranser.

Vi vil vektlegge:

Fysiske egenskaper
Koordinative egenskaper
Taktiske ferdigheter
Motivasjon og personlige egenskaper
Dersom søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling grunnet sykdom, skader eller lignende kan ovenfornevnte vurderinger være tilstrekkelig.

Dato for inntakssamling i 2024 vil være 13.-14.mars med oppmøte kvelden den 12.3. Invitasjon til samlingen sendes ut rett i etterkant av søknadsfristen.

2. Dokumenterte idrettsresultater/prestasjonsnivå

Idrettslige resultater og prestasjonsnivå gir mellom 1 og 6 poeng. Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres.

3. Skolekarakterer

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Kriteriene vektes på følgende måte:
Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1

Kontakt
Øyvind Olstad

Sportssjef

E-post: olstad@ntg.no

Telefon: 980 12 882