Lillehammer Landeveissykling inntaksregler

Inntaksreglement Lillehammer Landeveissykling

Tillegg til NTGs generelle inntaksreglement for søkere til NTG Landeveissykling Lillehammer

For skoleåret 2024/2025 er landeveissykling tildelt inntil 6 plasser på NTG Lillehammer.

Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Lillehammer kan disse kvotene fravikes.

Ved NTG Landeveissykling kan både gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra medio desember. NTG Landevei kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Det er ønskelig at man søker så tidlig som mulig og legger ved resultater som er relevante med tanke på inntakskravene. Skolekarakterer kan legges ved eller ettersendes når de kommer i januar.

Gruppesammensetning

NTG Landeveissykling ønsker å gi både gutter og jenter muligheten til å utvikle seg gjennom NTG- modellen med helthetlig og individuell oppfølging. NTG har som målsetning å bidra til at våre utøvere kan utvikle seg til å ta medaljer både nasjonalt og internasjonalt og samtidig kvalifisere seg til ønskede høyere utdanning. På Lillehammer er NTG en del av et større miljø innenfor landeveissykling. Inneværende skoleår har vi opprett en elitesatsing for kvinner der tidligere elever følger det sportslige opplegget til skolen. I tillegg til en stor jentegruppe både trener og samarbeider vi med Lillehammer Cykleklubb sitt elitelag og utøvere på høyere nivå som har tilknytning til Lillehammer. NTG Lillehammer Terrengsykling er en naturlig samarbeidspartner. Vi har mye sportslig aktivitet og undervisning felles og kan tilby et godt sportslig tilbud for utøvere som ønsker å satse både på landevei- og terrengsykling.

Samlinger:

Rekrutteringssamling i august.

Inntakssamling i november.

Dato blir publisert på sosiale medier og hjemmeside.

Dersom søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling, grunnet sykdom, skader eller lignende kan tidligere observasjoner og prestasjoner av den aktuelle utøver vektlegges. Det er også mulig å bli vurdert ved besøk på andre tidspunkter ved forespørsel.

NTG Landeveissykling kan prioritere 1-2 plasser for lokale utøvere.

Prestasjonsnivå landevei

Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved hospitering på NTG og i konkurranser.

Følgende egenskaper og ferdigheter blir vurdert på rekruttering og inntakssamling:

Vurderingskriteriene gir en karakter fra 1-6 og vektes på følgende måte:

Utviklingspotensial: oppnådde poeng x 3

  • Fysiske ferdigheter, målt gjennom tester på Hospitering og Inntak
  • Teknisk og taktiske ferdigheter, vurderes gjennom observasjon
  • Basisferdigheter
  • Utøverens egenskaper, bakgrunn og treningshistorikk, vurderes på grunnlag av dokumentasjon i søknad og gruppesamtaler.

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

  • Resultater fra dokumenterte ritt som oppgis i søknaden

Skolekarakterer: snittkarakterer x 1

  • Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

 

Ved spørsmål, kontakt:

Sportssjef Landevei: Even Andreas Røed

E-post: everoe@ntg.no

Telefon: 40064565