Lillehammer Klatring inntaksregler

Inntaksreglement Lillehammer Klatring

Tillegg til NTG’s generelle inntaksreglement for søkere til Klatring på NTG Lillehammer

For skoleåret 2022/2023 er klatring tildelt 2 plasser på NTG Lillehammer som søkerne til klatring konkurrerer om. Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Lillehammer kan disse kvotene fravikes.

Grunnet korona og smittevern kan inntaksprosessen fravike fra reglement. NTG vil til enhver tid følge gjeldene nasjonale og lokale bestemmelser og retningslinjer for smittevern. Søkerne vil bli informert om eventuelle endringer.

Ved NTG Klatring Lillehammer kan både gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra 5. desember. NTG Klatring kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Gruppesammensetning

NTG Lillehammer klatring skal være en homogen gruppe som vil bestå av både jenter og gutter. Ved inntak 2022 vil klatring derfor ta inn minimum 1 jente og 1 gutt.

Inntakskriterier

I NTG’s inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til klatring gjelder i tillegg følgende kriterier:

Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i klatring

  1. Poengene fra tester og vurderinger av egenskaper og ferdigheter gir et snitt på mellom 1-6 poeng.
  2. Søkerens egenskaper og ferdigheter kan vurderes på inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.
  3. NTG Lillehammer klatring gjennomfører en inntakssamling i mars 2022. Dersom søkeren er kvalifisert for idrettslig vurdering og dermed blir invitert, anbefaler vi å delta på denne samlingen.
  4. Dersom søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling, grunnet sykdom, skader eller lignende, kan tidligere observasjoner i følge pkt. 2 danne grunnlaget for vurderinger.
  5. NTG klatring Lillehammer kan prioritere 1 plass for en lokal utøver.

Utøvere med fullført NTG-U skolegang tildeles 1 tilleggspoeng ifbm. opptaksprosessen

Resultater/prestasjonsnivå

Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.

Skolekarakterer

Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Inntakskriteriene vektes på følgende måte:

Tekniske og taktiske ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer x 1

Kontakt

Sportssjef Jørn Andor Øwre

E-post: jorn.andor.owre@ntg.no

Telefon: 452 34 288