Lillehammer Klatring inntaksregler

Tillegg til NTGs generelle inntaksreglement for søkere til Klatring på NTG Lillehammer

For skoleåret 2024/2025 er klatring tildelt 4 plasser på NTG Lillehammer som søkerne til klatring konkurrerer om. Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Lillehammer kan disse kvotene fravikes.

Ved NTG Klatring Lillehammer kan både gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra medio desember. NTG Klatring kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

 

Gruppesammensetning

NTG Lillehammer klatring skal være en homogen gruppe som vil bestå av både jenter og gutter. Ved inntak 2024 vil klatring derfor ta inn minimum 1 jente og 1 gutt.

 

Inntakskriterier

I NTG’s inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til klatring gjelder i tillegg følgende kriterier:

 

Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i klatring

  1. Poengene fra tester og vurderinger av egenskaper og ferdigheter gir et snitt på mellom 1-6 poeng.
  2. Søkerens egenskaper og ferdigheter kan vurderes på infosamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.
  3. NTG Lillehammer klatring gjennomfører en infosamling i måned januar. Foreløpig dato: 18./19. januar 2024. Alle som er interessert i den kan delta og skulle ta kontakt med sportsjefen for info og påmelding.
  4. NTG Lillehammer klatring gjennomfører en opptaksprøve i måned mars. Foreløpig dato: 08. mars 2024. Dersom søkeren er kvalifisert for idrettslig vurdering og dermed blir invitert, anbefaler vi å delta på denne opptaksprøven.
  5. Dersom søkere er forhindret fra å delta på opptakstaksprøven, grunnet sykdom, skader eller lignende, kan tidligere observasjoner ifølge pkt. 2 danne grunnlaget for vurderinger.
  6. NTG klatring Lillehammer kan prioritere plasser for lokale utøver.

Utøvere med fullført NTG-U skolegang tildeles 1 tilleggspoeng ifbm. Opptaksprosessen

Resultater/prestasjonsnivå

Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved infosamlingen, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.