Lillehammer Klatring inntaksregler

Inntaksreglement Lillehammer Klatring

Tillegg til NTGs generelle inntaksreglement for søkere til Klatring på NTG Lillehammer

For skoleåret 2023/2024 er klatring tildelt 4 plasser på NTG Lillehammer som søkerne til klatring konkurrerer om. Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Lillehammer kan disse kvotene fravikes.

Ved NTG Klatring Lillehammer kan både gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra medio desember. NTG Klatring kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

 

Gruppesammensetning

NTG Lillehammer klatring skal være en homogen gruppe som vil bestå av både jenter og gutter. Ved inntak 2023 vil klatring derfor ta inn minimum 1 jenter og 1 gutter.

 

Inntakskriterier

I NTG’s inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til klatring gjelder i tillegg følgende kriterier:

 

Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i klatring

  1. Poengene fra tester og vurderinger av egenskaper og ferdigheter gir et snitt på mellom 1-6 poeng.
  2. Søkerens egenskaper og ferdigheter kan vurderes på inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.
  3. NTG Lillehammer klatring gjennomfører en inntakssamling i mars 2023. Dersom søkeren er kvalifisert for idrettslig vurdering og dermed blir invitert, anbefaler vi å delta på denne samlingen.
  4. Dersom søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling, grunnet sykdom, skader eller lignende, kan tidligere observasjoner ifølge pkt. 2 danne grunnlaget for vurderinger.
  5. NTG klatring Lillehammer kan prioritere plasser for lokale utøver.

Utøvere med fullført NTG-U skolegang tildeles 1 tilleggspoeng ifbm. Opptaksprosessen

Resultater/prestasjonsnivå

Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.

 

Skolekarakterer   

Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

 

Inntakskriteriene vektes på følgende måte:

Tekniske og taktiske ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer x 1

 

Kontakt

Sportssjef Robert Heldt

E-post: robert.heldt@ntg.no

Telefon: 911 79 267