Lillehammer Ishockey inntaksregler

Inntaksreglement Lillehammer ishockey

Tillegg til NTG’s generelle inntaksreglement for søkere til Ishockey på NTG Lillehammer

For skoleåret 2022-2023 er ishockey tildelt 14 plasser som søkerne konkurrerer om. Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Lillehammer kan disse kvotene fravikes.

Grunnet korona og smittevern kan inntaksprosessen fravike fra reglementet. NTG vil til enhver tid følge gjeldene nasjonale og lokale bestemmelser og retningslinjer for smittevern. Søkerne vil bli informert om eventuelle endringer.

Gruppesammensetning

NTG Lillehammers ishockeygruppe skal være en homogen gruppe som består av spillere i komplementære posisjoner/roller på banen (målvakter, backer og løpere). Inntaket i de ulike spillerposisjoner kan påvirkes av fordelingen av nåværende elever.

Ved inntak 2022 vil ishockey ha en kvote på minimum 1 målvakt og 13 utespillere.

Inntakskriterier

I NTG’s inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til ishockey gjelder i tillegg følgende kriterier:

Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i ishockey

Poengene fra tester og vurderinger av egenskaper og ferdigheter gir et snitt på mellom 1-6 poeng.
Søkerens egenskaper, ferdigheter, prestasjonsnivå kan vurderes på inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.
NTG Lillehammer ishockey gjennomfører en inntakssamling i mars 2022. Dersom søkeren er kvalifisert for idrettslig vurdering og dermed blir invitert, anbefaler vi å delta på denne samlingen.
Hvis søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling grunnet sykdom, skader eller lignende, kan vurderinger i følge pkt. 2. være tilstrekkelig.
NTG ishockey Lillehammer kan prioritere 1-4 plasser for lokale utøvere.
NTG ishockey Lillehammer kan prioritere inntil 4 plasser for jenter

Resultater/prestasjonsnivå

Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.

Landslagsutøver 6. poeng
Landslagssamling / Regionslag 4-5. poeng
Klubblag 1-3. poeng

Skolekarakterer

Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Punkt 1 – 3 vektes på følgende måte:
Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer x 1

Kontakt

Åge Ellingsen Sportssjef

E-post: aage.ellingsen@ntg.no

Telefon: 90 75 08 65