Lillehammer Ishockey inntaksregler

Inntaksreglement Lillehammer ishockey

Tillegg til NTGs generelle inntaksreglement for søkere til ISHOCKEY på NTG Lillehammer

For skoleåret 2024-2025 er ishockey tildelt 19 plasser som søkerne konkurrerer om.
Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Lillehammer kan disse kvotene fravikes.

Gruppesammensetning

NTG Lillehammers ishockeygruppe skal være en homogen gruppe som består av spillere med komplementære posisjoner/roller. Ved inntak 2024 vil ishockey derfor ha en guttekvote på minimum 1 målvakt og 11 utespillere, samt en jentekvote på minimum 5.

Inntakskriterier

I NTG’s inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til ishockey gjelder i tillegg følgende kriterier:

 

Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i ishockey

  1. Poengene fra tester og vurderinger av egenskaper og ferdigheter gir et snitt på mellom 1-6 poeng.
  2. Søkerens egenskaper, ferdigheter, prestasjonsnivå kan vurderes på inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/regionssamlinger og/eller i klubbkamper.
  3. NTG Lillehammer ishockey gjennomfører en inntakssamling i mars 2024. Dersom søkeren er kvalifisert for idrettslig vurdering og dermed blir invitert, anbefaler vi å delta på denne samlingen.
  4. Hvis søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling grunnet sykdom, skader eller lignende, kan vurderinger i følge pkt. 2 være tilstrekkelig.
  5. NTG ishockey Lillehammer kan prioritere 1-3 plasser for lokale utøvere.
  6. NTG ishockey Lillehammer kan prioritere inntil 7 plasser for jenter

 

Resultater/prestasjonsnivå

Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/regionssamlinger og/eller i klubbkamper.

Landslagutøver                                      6 poeng

Landslagssamling/Regionslag           4-5 poeng

Klubblag                                                  1-3 poeng

Skolekarakterer

Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Punkt 1 – 3 vektes på følgende måte:
Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer x 1

Kontakt

Åge Ellingsen Sportssjef

E-post: aage.ellingsen@ntg.no

Telefon: 90 75 08 65