Lillehammer Hopp og kombinert inntaksregler

Inntaksreglement Lillehammer Hopp og Kombinert

Tillegg til NTGs generelle inntaksreglement for søkere til hopp og kombinert på NTG Lillehammer

For skoleåret 2024-25 er hopp og kombinert tildelt 4 plasser på NTG Lillehammer som søkerne konkurrerer om. Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Lillehammer kan disse kvotene fravikes.

Grunnet korona og smittevern kan inntaksprosessen fravike fra reglementet. NTG vil til enhver tid følge gjeldene nasjonale og lokale bestemmelser og retningslinjer for smittevern. Søkerne vil bli informert om eventuelle endringer

Gruppesammensetning

NTG hopp og kombinert skal være en homogen gruppe som vil bestå av både jenter og gutter.

Inntakskriterier

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til hopp og kombinert gjelder i tillegg følgende kriterier:

 

Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i hopp

  1. Poengene fra tester og vurderinger av egenskaper og ferdigheter gir et snitt på mellom 1-6
  • Søkerens egenskaper og ferdigheter kan vurderes på opptaksprøver, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.
  • NTG Lillehammer hopp og kombinert gjennomfører en opptaksprøve i mars 2024. Dersom søkeren er kvalifisert for idrettslig vurdering og dermed blir invitert, anbefaler vi å delta på denne samlingen.
  • Dersom søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling, grunnet sykdom, skader eller lignende kan tidligere observasjoner ifølge pkt. 2 danne grunnlaget for vurderinger.
  • NTG hopp og kombinert Lillehammer kan prioritere 1 plass for lokale utøvere.

Resultater/prestasjonsnivå

Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.


Karakterer

Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Inntakskriteriene vektes på følgende måte:

Tekniske og taktiske ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer x 1

Kontakt

Trener Sigurd Nymoen Søberg

E-post: sigsob@ntg.no

Telefon: 979 42 521