Tromsø Håndball inntaksregler

Gjelder inntaket skoleåret 2024/25.

Håndball er tildelt inntil 12 plasser ved NTG Tromsø. Avhengig av søkermasse og søkernes skole- og idrettsnivå, vil NTG Tromsø kunne fravike disse kvotene.

Ved NTG Tromsø Håndball kan både gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra 1. desember. NTG Håndball kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Hvis det søkes før terminkarakterene er klar, må disse ettersendes til sportssjef. Søkere som ikke sender inn terminkarakterene har ikke krav på å bli vurdert.

Vi ønsker å vurdere hver enkelt spiller grundig før det endelige inntaket. Vi ønsker derfor at alle spillere som har søkt på NTG kommer på trening med oss, eller at vi får sett dem i kamper. Her vil spillerne bli grundig vurdert av våre trenere inn mot det endelige inntaket.
NTGs egen vurdering vil da også kunne gå foran eksempelvis kretslagsvurderinger (slik inntaksreglementet gir åpning for.)

 

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til Håndball gjelder følgende kriterier:

1. Idrettslige egenskaper og ferdigheter

Idrettslige egenskaper og ferdigheter gir mellom 1 og 6 poeng.

2. Dokumenterte idrettsresultater/prestasjonsnivå

Idrettslige resultater og prestasjonsnivå gir mellom 1 og 6 poeng.

3. Skolekarakterer

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Kriteriene vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1

Kontakt

Lasse Lundby

Sportssjef håndball

E-post: laslun@ntg.no

Telefon: 948 20 230