Kongsvinger Håndball inntaksregler

Gjelder inntaket skoleåret 2023/24.

Håndball er tildelt ca 10 plasser ved NTG Kongsvinger. Avhengig av søkermasse og søkernes skole- og idrettsnivå vil NTG Kongsvinger kunne fravike disse kvotene.

Ved NTG Kongsvinger Håndball kan kun jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra ca. 10. desember. NTG Håndball kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef eller leveres ved besøk. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til Håndball gjelder følgende kriterier:

Det vil bli gitt informasjon og gjennomført samtaler ved besøk slik at søkeren kan bli bedre kjent med NTG og skolen med søkeren.
Søkerens ferdigheter, prestasjonsnivå og egenhet kan vurderes på inntakssamlinger, hospitering, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.

1. Idrettslige egenskaper og ferdigheter

Poengene fra tester og/eller vurderinger gir et snitt og dermed 1-6 poeng.

2. Dokumenterte idrettsresultater/prestasjonsnivå

Landslagutøver 6 poeng
Landslagssamling 5 poeng
Krets 3-4 poeng
Klubblag 1-2 poeng

3. Skolekarakterer

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Kriteriene vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1

Kontakt

Hrafnkell ”Krummy” Halldorsson

Sportssjef håndball

E-post: krummy@ntg.no

Telefon: 926 03 825