NTG Bodø Håndball inntaksregler

Gjelder inntaket skoleåret 2024/25

Håndball er tildelt inntil 16 plasser ved NTG Bodø. Avhengig av søkermasse og søkernes skole- og idrettsnivå vil NTG Bodø kunne fravike disse kvotene.

Ved NTG Bodø Håndball kan både gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3.

Søknadsfristen er 1. mars. NTG Håndball kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen. Dersom det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef håndball. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til håndball gjelder følgende kriterier:

Det å kombinere skolegang med satsning på en toppidrettskarriere, og i tillegg muligens bo på hybel hjemmefra, krever en modenhet av den enkelte eleven. Dvs. evnen til å kunne organisere og strukturere hverdagen, ha en livsstil og holdninger som tilsvarer toppidrettens krav og å vise seriøsitet, er en forutsetning for å mestre skole-/idrettshverdagen. Søkeren blir kun vurdert for inntak, dersom inntakskomitéen samt sportssjef og trenere for håndball er av den oppfatningen at søkeren er moden og motivert nok for skolegang på NTG.

1. Idrettslige egenskaper og ferdigheter

Poengene fra tester og/eller vurderinger gir et snitt og dermed 1-6 poeng.

Vi vurderer ut fra søkertall om vi gjennomfører en egen inntaksdag. Ellers vil denne vurderingen foregå ved observasjon i kamp/trening.

2. Dokumenterte idrettsresultater/prestasjonsnivå

Landslagssamling: 6 poeng
Regional landslagssamling: 5 poeng Fylkessamling: 4 poeng
Nasjonal serie (Bring/Lerøy): 3 poeng
Klubblag: 1-2 poeng

3. Skolekarakterer   

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Dersom søknad legges inn før karakterkort ved første halvår foreligger skal denne ettersendes til NTG ved sportssjef.

Kriteriene vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter
Oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå
Oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer
Snittkarakterer over 4 x 1

Kontakt

Geir Daniel Larsen

Sportssjef håndball

Geir Daniel er utdannet Trener 3 og har lang fartstid som spiller og trener på toppnivå. Han har vært hovedtrener for BHK i eliteserien, trent ungdomslandslag og lag i nasjonal serie; Bring og Lerøy. Som spiller har han kamper på A-landslag, mange år i eliteserie i Norge og seks år i utlandet som proff i Frankrike og Danmark.

95721988