Bærum Håndball inntaksregler

Inntaksreglement Håndball Bærum

Gjelder inntaket for skoleåret 2024/25

Håndball er tildelt 18 plasser ved NTG Bærum. Avhengig av søkermasse og søkernes skole- og idrettsnivå vil NTG Bærum kunne fravike disse kvotene.

Ved NTG Håndball Bærum kan både gutter og jenter søke. Det vil normalt fordeles jevnt mellom jenter og gutter. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra 1. desember. NTG Håndball kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til Håndball gjelder følgende kriterier:

Det vil bli i inntaket tatt hensyn til posisjoner på banen. Spillerne vil i inntaksprosessen bli vurdert mot lik spillerposisjon. Posisjonene som vurderes er: ving, bakspiller, strek og målvakt. Flerposisjonsspillere vurderes i posisjonen de har best muligheter for å komme inn. 

1. Idrettslige egenskaper og ferdigheter

Søkere har mulighet til å stille på inntakstrening, dette er er viktig for å bli vurdert på det håndballfaglige. Treningene foregår i Haslumhallen. Idrettslige egenskaper og ferdigheter gir mellom 1 og 6 poeng.

2. Dokumenterte idrettsresultater/prestasjonsnivå

Idrettslige resultater og prestasjonsnivå gir mellom 1 og 6 poeng.

3. Skolekarakterer   

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Kriteriene vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1 

Kontakt

Kristian Kjelling

Sportssjef

E-post: krikje@ntg.no

Telefon: 924 31 393