Lillehammer Freeski inntaksregler

Tillegg til NTGs generelle inntaksreglement for søkere til freeski på NTG Lillehammer

For skoleåret 2024 – 2025 er freeski tildelt 6 plasser på NTG Lillehammer som søkerne til freeski konkurrerer om.
Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Lillehammer kan disse kvotene fravikes.

Gruppesammensetning

NTG Lillehammer freeski skal være en homogen gruppe som vil bestå av både jenter og gutter. Ved inntak 2024 vil freeski derfor ta inn (om oppfylte krav) minimum 1 jente og 5 gutter.

Inntakskriterier

I NTG’s inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til freeski gjelder i tillegg følgende kriterier:

 

Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i freeski

  1. Poengene fra tester og vurderinger av egenskaper og ferdigheter gir et snitt på mellom 1-6 poeng.
  2. Søkerens egenskaper og ferdigheter kan vurderes på inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/regionsamlinger og/eller i konkurranser. Om ikke annet vurderingsgrunnlag foreligger kan filmklipp også vurderes.
  3. NTG Lillehammer freeski gjennomfører en inntakssamling i mars 2024. Dersom søkeren er kvalifisert for idrettslig vurdering og dermed blir invitert, anbefaler vi å delta på denne samlingen.
  4. Dersom søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling, grunnet sykdom, skader og lignende kan tidligere observasjoner i følge pkt. 2 danne grunnlaget for vurderinger.
  5. NTG freeski Lillehammer kan prioritere 1-3 plasser for lokale utøvere.

Resultater/prestasjonsnivå

Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Det understrekes likevel at prestasjonsnivået i hovedsak vil bli vurdert ved inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, og landslags-/kretssamlinger.

 

Skolekarakterer

Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Inntakskriteriene vektes på følgende måte:

Tekniske og taktiske ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer x 1

Kontakt

Sportssjef Morten Bragerhaug

E-post: morbra@ntg.no

Telefon: 913 26 658