Kongsvinger Fotball inntaksregler

Gjelder inntaket skoleåret 2023/24.

Fotball er tildelt ca 20 plasser ved NTG Kongsvinger. Dette fordeles på ca. 8 jenterog ca. 12 gutter. Det tas inn 1-3 keepere. Avhengig av søkermasse og søkernes skole- og idrettsnivå vil NTG Kongsvinger kunne fravike disse kvotene.

Ved NTG Fotball Kongsvinger kan både gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra ca. 10. desember. NTG Fotball kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef eller leveres ved besøk. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til Fotball gjelder følgende kriterier:

Det å kombinere skolegang med satsning på en toppidrettskarriere krever en modenhet av eleven. Dette inkluderer evnen til å kunne organisere og strukturere sin egen hverdag, ha en livsstil og holdninger som tilsvarer toppidrettens krav samt å vise seriøsitet er en forutsetning for å mestre skole-/idrettshverdagen.  Søkeren blir kun vurdert for inntak dersom Toppidrettssjef og Sportssjef på NTG Kongsvinger Fotball er av den oppfatningen at søkeren er moden og motivert nok for skolegang på NTG. Dette er uavhengig av poengscore under punktene 1-3.

Søkerens ferdigheter, prestasjonsnivå og egnethet kan vurderes ved hospitering, klubb-besøk, lands- og kretslagssamlinger og/eller i kamper.

1. Idrettslige egenskaper og ferdigheter

Idrettslige egenskaper og ferdigheter gir mellom 1 og 6 poeng.

2. Dokumenterte idrettsresultater/prestasjonsnivå

Landslagutøver 6 poeng

Deltager på regionsamling 5 poeng

Spill på kretslag 4 poeng

Deltaker på sonesamling 3 poeng

Klubblag 1-2 poeng avhengig av lagets nivå

3. Skolekarakterer

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Kriteriene vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1

Kontakt

Trond Amundsen

Sportssjef fotball

E-post: tram@ntg.no

Telefon: 975 48 438