Bærum fotball inntaksregler

Inntaksreglement NTG Bærum Fotball

Gjelder inntaket for skoleåret 2024/25.

Steg 1: Søk på www.ntg.no når du får karakterkortet i januar

Steg 2: Last opp karakterkortet samtidig eller send det til berum@ntg.no

Steg 3: Ta kontakt med viggo.stroemme@ntg.no for veien videre

Fotball er tildelt 30 plasser ved NTG Bærum. Avhengig av søkermasse og søkernes skole- og idrettsnivå kan NTG Bærum kunne fravike disse kvotene.

Ved NTG Bærum Fotball kan både jenter og gutter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra starten av desember. NTG Fotball kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette lastes opp senere eller ettersendes til NTG (inntak@ntg.no). Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

NTG Fotball har inngått samarbeidsavtaler med flere lokale klubber. Hver av disse klubbene har en ca. kvote de kan innstille for inntak (kvortene kan bli endret) :

Klubb Kvote
Stabæk Fotball herrer 10 spillere
Bærum SK herrer 2 spillere
Asker Fotball herrer 3 spillere
Stabæk Fotball kvinner 8 spillere
ØHIL Fotball damer 3 spillere
Sum 26 spillere
Kvote for øvrige søkere fra andre klubber  6-7 spillere

 

Av disse ca. 30 spillerne vil det være ca. 12-14 jenter og 14-16 gutter. Av disse igjen har vi en keeperkvote på 2-4 spillere fordelt på begge kjønn. Andre posisjonelle hensyn kan også bli med i vurderingen.

Søkere (jenter) som NTG Fotball anser som gode nok (på bakgrunn av resultater og prestasjonsnivå) kan komme på besøk mandag mandag 05.02, mandag 26.02 og/eller mandag 04.03.

Søkere (gutter) som NTG Fotball anser som gode nok (på bakgrunn av resultater og prestasjonsnivå) kan komme på besøk onsdag 07.02, onsdag 28.02 og onsdag 06.03.

Samarbeidsklubbene har som det står over en kvote spillere de kan innstille for inntak. Denne vurderingen kan skje på alle mulige arenaer, både på NTG, i klubbene eller på andre relevante steder. NB! Spillere fra disse klubbene som ønsker å gå på NTG uavhengige av om de kommer med på klubbenes kvoter må følge samme prosedyre som søkere jenter og gutter.  

PS! For besøkende de nevnte datoene over er det fremmøte kl. 1000 på Ferd Arena Hosle, Bispeveien 69, 1362 Hosle med påfølgende trening kl.1015 på Hosle (utendørs kunstgressbane). Ferdig senest til kl. 1300. 

Søker har selv ansvar for å ta kontakt. Dette avtales med sportssjef Viggo Strømme. Søkere som ikke selv tar kontakt har ikke krav på å bli vurdert. Kun spillere vi mener holder høyt nok nivå vil bli vurdert etter inntaksamlingene.

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til fotball gjelder følgende kriterier:

Søkerens ferdigheter og prestasjonsnivå kan vurderes utfra det nivået søkeren spiller på ved søknadstidspunktet, på inntakssamlinger, hospitering, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.  

1. Fysiske, tekniske og taktiske ferdigheter i fotball

Poengene fra eventuelle tester og observasjon gir et snitt mellom 1-6 poeng.

2. Resultater/prestasjonsnivå

Landslagutøver           6 poeng

Kretslag/landsdel       3-5 poeng (avhenger av hvilken landsdel, antall uttak, og tidspunkt for deltakelse: Kun deltakelse i 2023 og 2024 regnes mot sendt dokumentasjon)

Klubblag                    1-2 poeng

3. Skolekarakterer   

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

4. Kvoter   

Kvotene er beskrevet i inntaksreglementet. For å fylle opp kvotene kan søkere innen de aktuelle kvotene tildeles 1-2 tilleggspoeng.

 

Kriteriene vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1 

Kontakt

Viggo Strømme 

Sportssjef NTG Fotball 

viggo.stroemme@ntg.no 

+47 92887888