Tromsø Fotball jenter inntaksregler

Gjelder inntaket skoleåret 2024/25.

Fotball jenter er tildelt 8 plasser ved NTG Tromsø. Avhengig av søkermasse og søkernes skole- og idrettsnivå vil NTG Tromsø kunne fravike disse kvotene.

Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra 1. desember. Søknadsfristen er 1.mars. NTG Fotball kan også tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til NTG Fotball Tromsø gjelder følgende kriterier:

På NTG fotball jenter har vi gode søkertall. Vi ønsker å vurdere hver enkelt spiller grundig før det endelige inntaket. Vi ønsker derfor at alle spillere som har søkt på NTG enten kommer på trening med oss, eller at vi får sett dem over flere kamper. Her vil spillerne bli vurdert inn mot det endelige inntaket. Vi sørger alltid for å ha minst tre kompetente trenere som vurderer alle søkere. Ved oversøking vil NTGs egen vurdering kunne gå foran eksempelvis vurderinger fra kretslags- eller regionssamlinger (slik inntaksreglementet gir åpning for).

Søkere har i utgangspunktet selv ansvar for å ta kontakt for hospitering i god tid før søknadsfristen utløper. Dette avtales med sportssjef. Søkere som ikke selv tar kontakt, har ikke krav på å bli vurdert.

Vi legger stor vekt på holdninger på NTG Fotball Tromsø. Av erfaring vet vi at dette er et av hovedkriteriene for å nå langt, og det er viktig at spillere som søker seg hit er motivert og har de riktige holdninger til å kunne stå i et 3-årig løp på NTG.

 

1. Idrettslige egenskaper og ferdigheter

Idrettslige egenskaper og ferdigheter gir mellom 1 og 6 poeng.

2. Dokumenterte idrettsresultater/prestasjonsnivå

Idrettslige resultater og prestasjonsnivå gir mellom 1 og 6 poeng.

3. Skolekarakterer   

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

 

Kriteriene vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1

 

Kontakt 

Brede Gjestvang

Sportssjef Fotball Jenter

bregje@ntg.no

482 93 824