Tromsø fotball gutter inntaksregler

Inntaket skoleåret 2024/2025

Fotball gutter er tildelt ca 10 plasser ved NTG Tromsø. Avhengig av søkermasse og søkernes skole- og idrettsnivå vil NTG Tromsø kunne fravike disse kvotene.

Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra 1. desember. Søknadsfristen er 1.mars.

Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Inntakskriterier, vekting  og vurdering. 

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til Fotball gutter ønsker vi også å presisere følgende:

På NTG fotball gutter har vi hvert år kraftig oversøking. Vi ønsker å vurdere hver enkelt spiller grundig før det endelige inntaket. Vi ønsker derfor at alle spillere som har søkt på NTG enten kommer på trening med oss, eller at vi får sett dem over flere kamper. Her vil spillerne bli vurdert inn mot det endelige inntaket. Vi sørger også alltid for å ha minst 3 kompetente trenere som vurderer alle søkere. Ved oversøking vil NTGs egen vurdering da også kunne gå foran eksempelvis kretslagsvurderinger (slik inntaksreglementet gir åpning for.) Alle søkere oppfordres derfor til å ta kontakt med NTG slik at vi får gjort avtaler med hver enkelt.

Vi arrangerer også en «åpen dag» der søkere får mulighet til å vise seg frem. På denne treningen vil da søkere bli vurdert opp mot hverandre i forhold til inntaket. Hvis noen er forhindret fra å delta på åpen dag (skader/sykdom), vil vi sørge for at vi får vurdert spillerne på trening med oss og/eller i kamper.

Våre trenere vil også se kamper der aktuelle søkere er involvert. Her vil vi ikke fortelle at vi er til stede på de aktuelle kampene (dette etter ønske fra klubber/krets.) Dette kan gjelde treningskamper, klubbkamper, krets/landskamper.

Vi legger stor vekt på holdninger på NTG fotball gutter Tromsø. Av erfaring vet vi at dette er et av hovedkriteriene for å nå langt, og det er viktig at spillere som søker seg hit er motivert og har de riktige holdninger til å kunne stå et 3-årig løp på NTG.

1. Idrettslige egenskaper og ferdigheter

Idrettslige egenskaper og ferdigheter gir mellom 1 og 6 poeng.

2. Dokumenterte idrettsresultater/prestasjonsnivå

Idrettslige resultater og prestasjonsnivå gir mellom 1 og 6 poeng.

3. Skolekarakterer

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Kriteriene vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1

Kontakt

Lars Gunnar Johnsen

Sportssjef Fotball

E-post: larjoh@ntg.no

Telefon: 900 99 861