Tromsø fotball gutter inntaksregler

Gjelder inntaket skoleåret 2022/23.

Fotball gutter er tildelt 8 plasser ved NTG Tromsø. Avhengig av søkermasse og søkernes skole- og idrettsnivå vil NTG Tromsø kunne fravike disse kvotene.

Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra 15. desember. Søknadsfristen er 1.mars.

Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

 

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til Fotball gjelder følgende kriterier:

På NTG fotball gutter har vi hvert år kraftig oversøking. Vi ønsker å vurdere hver enkelt spiller grundig før det endelige inntaket. Vi ønsker derfor at alle spillere som har søkt på NTG enten kommer på trening med oss, eller at vi får sett dem over flere kamper. Vi sørger alltid for å ha minst 3 kompetente trenere som vurderer alle søkere. Ved oversøking vil NTGs egen vurdering da også kunne gå foran eksempelvis kretslagsvurderinger (slik inntaksreglementet gir åpning for.) Alle søkere oppfordres til å ta kontakt slik at vi får gjort avtaler med hver enkelt.

Vi legger stor vekt på holdninger på NTG fotball gutter Tromsø. Av erfaring vet vi at dette er et av hovedkriteriene for å nå langt, og det er viktig at spillere som søker seg hit er motivert og har de riktige holdninger til å kunne stå et 3-årig løp på NTG.

1. Idrettslige egenskaper og ferdigheter

Idrettslige egenskaper og ferdigheter gir mellom 1 og 6 poeng.

2. Dokumenterte idrettsresultater/prestasjonsnivå

Idrettslige resultater og prestasjonsnivå gir mellom 1 og 6 poeng.

3. Skolekarakterer

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Kriteriene vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1

Kontakt

Stian Johnsen

Sportssjef Fotball

E-post: stian.johnsen@ntg.no

Telefon: 977 38 464