Kongsvinger Dans inntaksregler

Gjelder inntaket skoleåret 2023/24.

Dans er tildelt 5 plasser ved NTG Kongsvinger. Avhengig av søkermasse og søkernes skole- og idrettsnivå vil NTG Kongsvinger kunne fravike disse kvotene.

Ved NTG Kongsvinger Dans kan både gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra ca. 10. desember. NTG Dans kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef eller leveres ved besøk. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til Dans gjelder følgende kriterier:

Det å kombinere skolegang med satsning på en toppidrettskarriere, og i tillegg muligens bo på hybel, krever modenhet av den enkelte eleven. Dvs. evnen til å kunne organisere og strukturere hverdagen, ha en livsstil og holdninger som tilsvarer toppidrettens krav og å vise seriøsitet, er en forutsetning for å mestre skole-/idrettshverdagen. Søkeren blir kun vurdert for inntak dersom Rektor, Toppidrettssjef og Sportssjef er av den oppfatning at søkeren er moden og motivert nok for skolegang på NTG.

Det vil bli gitt informasjon og gjennomført samtaler ved besøk slik at søkeren kan bli bedre kjent med NTG og skolen og vi med søkeren.

Søkerens ferdigheter, prestasjonsnivå og egnethet kan vurderes på inntakssamlinger, hospitering og/eller i konkurranser.

1. Idrettslige egenskaper og ferdigheter

Poengene fra tester og/eller vurderinger gir et snitt og dermed 1-6 poeng.

2. Dokumenterte idrettsresultater/prestasjonsnivå

Landslagutøver 6 poeng

Landslagssamling/uttak 5 poeng

Nasjonal konkurranse 3-4 poeng

Klubb 1-2 poeng

3. Skolekarakterer

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Kriteriene vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1

Kontakt

Ida Craig

Sportssjef dans

E-post: ida.craig@ntg.no

Telefon: 950 49 729