Bærum Basketball inntaksregler

Inntaksreglement Basketball Bærum

Gjelder inntaket for skoleåret 2024/25

Basket er tildelt 8 plasser ved NTG Bærum. Avhengig av søkermasse og søkernes skole- og idrettsnivå vil NTG Bærum kunne fravike disse kvotene.

Ved NTG Basket Bærum kan både gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra 1. desember. 

NTG Basket kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars.

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglement er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til Basketball gjelder i tillegg følgende kriterier:

1. Ferdigheter i Basketball

Poengsnittet fra tester og/eller vurderinger blir verdisatt på en skala fra 1-6 (fysiske-, tekniske-, taktiske- og lagferdigheter)

2. Resultater/prestasjonsnivå

Landslagsutøver

Klubb

4-6 poeng

1-3 poeng

 

3. Skolekarakterer

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Søkerens ferdigheter og prestasjonsnivå kan vurderes på inntakssamlinger, hospitering, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.

Punkt 1-3 vektes på følgende måte:

1. Ferdigheter i Basketball:

2. Resultater/ prestasjonsnivå:

3. Skolekarakterer:

oppnådde poeng * 3

oppnådde poeng * 2

snittkarakter * 1

Kontakt

Sportssjef Henning Bergh

E-post: henning@ntg.no

Telefon: 90 87 40 87