Lillehammer Alpint inntaksregler

Inntaksreglement Lillehammer Alpint

Tillegg til NTGs generelle inntaksreglement for søkere til Alpint på NTG Lillehammer

For skoleåret 2024-2025 er alpint tildelt 6 plasser som søkerne konkurrerer om. Avhengig av søkermasse til NTG Lillehammer og søkernes skole- og idrettsnivå kan kvoten fravikes. Alpint tar inn både jenter og gutter. Det er også mulig å søke om plass i 2. og 3. klasse.

Alpint har egen søknadsfrist 20. januar. Dette er en samordning mellom alle skigymnas i Norge. Se link: Skigymnas og høgskoler. NTG Alpint vil tidligst sende ut tilbud 30. januar med svarfrist 6. februar.

Inntakskriterier og vekting

Inntak forutsetter elever som er kvalifisert både skole- og idrettsmessig. Gruppesammensetningen ved NTG Lillehammer Alpint skal være en homogen gruppe som vil bestå av både jenter og gutter.

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til alpint gjelder i tillegg følgende kriterier:

Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i alpint 

  1. Poengene fra tester og vurderinger av gjennomføringsevne, egenskaper og ferdigheter, teknisk og fysisk gir et snitt på mellom 1-6 poeng.
  2. Søkerens egenskaper og ferdigheter kan vurderes på inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.
  3. NTG Lillehammer alpint gjennomfører en rekrutteringssamling 5-7 januar 2024. Dersom søkeren er kvalifisert for idrettslig vurdering og dermed blir invitert, anbefaler vi å delta på denne samlingen.
  4. Dersom søkere er forhindret fra å delta på rekrutteringssamling, grunnet sykdom, skader eller lignende kan tidligere observasjoner ifølge pkt. 2 danne grunnlaget for vurderinger.
  5. NTG alpint Lillehammer kan prioritere 1-3 plasser for lokale utøvere.

Utøvere med fullført NTG-U skolegang tildeles 1 tilleggspoeng ifbm. opptaksprosessen

Resultater/prestasjonsnivå 

Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.

Skolekarakterer   

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Kriteriene vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1

 

Kontakt

Sportssjef Oscar Andersson

E-post: oscar.andersson@ntg.no

Telefon: 482 23 251

 

Trener Alf Roland «Rolle» Johansson

E-post: rolle@ntg.no

Telefon: 480 10 851