Lillehammer Alpint inntaksregler

Inntaksreglement Lillehammer Alpint

​Gjelder inntaket skoleåret 2022/23

For skoleåret 2022-2023 er alpint tildelt 7 plasser som søkerne konkurrerer om. Avhengig av søkermasse til NTG Lillehammer og søkernes skole- og idrettsnivå kan kvoten fravikes. Alpint tar inn både jenter og gutter. Det er også mulig å søke om plass i 2. og 3. klasse.

Alpint har egen søknadsfrist 20. januar. Dette er en samordning mellom alle skigymnas i Norge. Se link: https://www.skiforbundet.no/alpint/for-aktive-utoevere/skigymnas-og-hogskoler. NTG Alpint vil tidligst sende ut tilbud 30. januar med svarfrist 6. februar.

Grunnet korona og smittevern kan inntaksprosessen fravike fra reglementet. NTG vil til enhver tid følge gjeldene nasjonale og lokale bestemmelser og retningslinjer for smittevern. Søkerne vil bli informert om eventuelle endringer.

Inntakskriterier og vekting
Inntak forutsetter elever som er kvalifisert både skole- og idrettsmessig. Gruppesammensetningen ved NTG Lillehammer Alpint skal være en homogen gruppe som vil bestå av både jenter og gutter.

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til alpint gjelder i tillegg følgende kriterier:

Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i alpint
1. Poengene fra tester og vurderinger av gjennomføringsevne, egenskaper og ferdigheter, teknisk og fysisk gir et snitt på mellom 1-6 poeng.

2. Søkerens egenskaper og ferdigheter kan vurderes på inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.

3. NTG Lillehammer alpint gjennomfører en rekrutsamling 10-12 desember 2021 (invitasjon om påmelding kommer senere). Dersom søkeren er kvalifisert for idrettslig vurdering og dermed blir invitert, anbefaler vi å delta på denne samlingen.

4. Dersom søkere er forhindret fra å delta på rekrutsamling, grunnet sykdom, skader eller lignende kan tidligere observasjoner i følge pkt. 2 danne grunnlaget for vurderinger.

5. NTG alpint Lillehammer kan prioritere 1-3 plasser for lokale utøvere.

Utøvere med fullført NTG-U skolegang tildeles 1 tilleggspoeng ifbm. opptaksprosessen

Resultater/prestasjonsnivå
Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.

Skolekarakterer
Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Kriteriene vektes på følgende måte:
Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1

 

Kontakt
Sportssjef Oscar Andersson

E-post: oscar.andersson@ntg.no

Telefon: 482 23 251

 

Trener Alf Roland «Rolle» Johansson

E-post: rolle@ntg.no

Telefon: 480 10 851