Skoletilbudet

Et allsidig fagtilbud

NTG Tromsø tilbyr studieforberedende utdanningsprogram med studiespesialisering i språk, samfunnsfag og økonomi eller realfag.

 

Vi tilbyr faget toppidrett på VG1,  konkurranse- og toppidrett 2 på VG 2, og konkurranse- og toppidrett 3 på VG 3.

Våre programfag

Språk, samfunnsfag og økonomi

VG2: Psykologi 1, og i tillegg velger eleven mellom fagene Entreprenørskap 1 eller Samfunnsøkonomi 1.

VG3: Psykologi 2, og i tillegg velger eleven mellom fagene Entreprenørskap 2 og Samfunnsøkonomi 2

Realfag

VG2: Matematikk S1/R1 og Kjemi 1, i tillegg kan eleven velge Fysikk 1

VG3: Matematikk S1/R2 og Kjemi 2.

 

Fag og timefordeling ved NTG Tromsø (timetall oppgitt pr. uke)

FellesfagVG1VG2VG3
Norsk446
Engelsk5
Matematikk 1T/1P5
Matematikk 2P*3
Naturfag5
Samfunnsfag3
Geografi2
Fremmedspråk **445**
Historie24
Religion3
Kroppsøving222

*Elever med språk, samfunnsfag og økonomi har matematikk 2P i tillegg til studiespesialiserende fag
** Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, må ha fremmedspråk over 3 år. Ved NTG tilbyr vi tysk og spansk 2 (spansk for elever som har hatt spansk på ungdomsskolen)

 
 

Studiedpesialisering språk, samfunnsfag og økonomiVG1VG2VG3
Entreprenørskap 1***5
Entreprenørskap 2***5
Samfunnsøkonomi 1 ***5
Samfunnsøkonomi 2 ***5
Psykologi 15
Psykologi 25
Toppidrett 15
Konkurranse- og toppidrett 210
Konkurranse- og toppidrett 310

*** Entreprenørskap og Samfunnsøkonomi er valgfag, og elevene velger et av fagene som følger de fra vg2 til vg3.

 
 

Studiespesialisering realfag, fysikk og matematikk VG1VG2Vg3
Matematikk S1/R1****5
Matematikk S2/R2 ****5
Fysikk 1 (valgfritt)5
Kjemi 1 5
Kjemi 2 5
Toppidrett 15
Konkurranse- og toppidrett 210
Konkurranse- og toppidrett 310

**** Matematikk S og Matematikk R tilbys utfra elevenes ønske, og vil variere.

 
 
 

Ta kontakt med rådgiver for mer informasjon.

 
 

Les mer om fag- og timefordeling hos Utdanningsdirektoratet.

 

 

iPad skole

Alle våre elever på VG1 få utdelt ny Ipad med tastatur, denne erstatter skole PC. I forbindelse med utdeling av iPad, skrives en kontrakt med NTG om ansvar og bruk av denne. Alle elever som starter på VGS har rett på et utstyrsstipend gjennom Lånekassen, uavhengig av foresattes inntekt. Dette utgjør p.t. 2710 kroner per skoleår for våre elever som har studiespesialisering med toppidrett. Vi fakturerer hver elev på VG1 med 1200 kroner per skoleår, som er ment å dekke deler av iPaden. Når eleven er ferdig hos oss etter VG3, får de iPaden til odel og eie.

Spørsmål?

Da er du velkommen til å ta kontakt med skolens rådgiver. Du kan også lese mer om fag- og timefordeling hos Utdanningsdirektoratet.