Dette er NTG-modellen

Alle skolene våre er tuftet på en felles tankegang. NTG-modellen sikrer hver enkelt elev en spesialtilpasset skolehverdag, som gjør at de kan satse på både idrett og skole.

 

Helhetlig oppfølging: Elevene ved NTG blir sett og fulgt opp av lærere, trenere, medelever og støtteapparat. Et unikt fellesskap er veien til suksess. Vi er gode alene – men best sammen.

 

Kunnskapsdeling: Erfaring og kunnskap tar oss videre. Derfor deler vi kunnskap mellom alle våre NTG skoler, og med klubber, forbund og Olympiatoppen.

 

Ikke-kommersiell drift: Skolene drives av en ikke-kommersiell stiftelse, der alle økonomiske midler går til utvikling av tilbudet.

 

NTG: Riktig og balansert spesialisering sikres gjennom tett samarbeid mellom lærere og trenere. Vi tilbyr  idretter på toppnivå, er skolen med flest heltidsansatte trenere, og er stolte av elevenes fantastiske resultat – både i og utenfor idretten. Les mer om NTG

Det er elevenes totalbelastning som er i fokus og at elevene får muligheten til hente ut sitt potensial både på skole og idrett.

På NTG Tromsø meldes det om høy trivsel blant elevene, og for skolen er det viktig å sikre et godt og inkluderende skolemiljø. Vi er opptatt av å ivareta elevens psykososiale arbeidsmiljø, og har ekstra fokus hybelboere med lang avstand til familie og sitt opprinnelige nærmiljø. Vi arrangerer blant annet middag for hybelboere jevnlig.

Mange av våre elever reiser mye med idretten sin, og ved skolen følges elevene opp før, under og i etterkant av samlinger, avhengig av samlingens lengde. På lengre samlinger er det alltid med en lærer.

NTG Tromsø jobber etter Olympiatoppens retningslinjer når det gjelder treningsbelastning, ernæring, helse mm. Skolen er godkjent av OLT som toppidrettsgymnas.