NTG Tromsø helsetjeneste

Trenger du noen å snakke med? Har du behov for råd eller veiledning? Kom innom å ta en prat med vår helsesykepleier Vibeke.

 

Vibeke Grønaas Sørlie
Tlf.: 971 24 238
vibeke.gronaas.sorlie@tromso.kommune.no

Kom innom, send sms, e-post eller ring.

Vibeke er på NTG hver mandag.

Temaer som er vanlig å komme med:
• Utfordringer med søvn
• Psykisk helse
• Utfordringer med mat
• Skoleproblemer, fravær, mobbing, trivsel
• Utfordringer med å innfri krav f.eks sportslig eller faglig
• Seksual og -prevensjonsveiledning
• Resept på prevensjon
• Gratis kondomer
• Klamydia -og gonoretesting
• Graviditetstesting
• Blodtrykksmåling
• Vask og stell av sår
• Bestille time hos fastlegen og hjelpe deg videre til andre instanser

Hvis du trenger hjelp utenom kontortid kan du kontakte:
• Sosiallærer på skolen
• Fastlegen
• Legevakta: 116 117
• Helsestasjon for ungdom tlf: 476 73 456
• TVIBIT tlf: 47 67 34 56
• Sosialmedisinsk senter: 776 04950

Helsesykepleier har taushetsplikt under helsepersonelloven.

Skolehelsetjenesten er gratis.