Skoletilbudet

NTG Kongsvinger tilbyr studieforberedende utdanningsprogram med studiespesialisering i språk, samfunnsfag og økonomi eller realfag.

I tillegg tilbyr vi faget toppidrett på VG1. Fra høsten 2019 innførte NTG det helt nye faget konkurranse- og toppidrett på VG2 og VG3.

Lærere og trenere på NTG Kongsvinger samarbeider kontinuerlig for å gi elevene en trygg og helhetlig oppfølging og tilrettelegging både skolemessig og idrettslig. Hver elev arbeider tett med sin kontaktlærer og kontakttrener for å oppnå best mulig resultater.

Kontaktlærere har elevgrupper satt sammen etter idrett i stedet for klasse eller trinn. Dette betyr at elevene har både kontakttrener og kontaktlærer med på samlinger. Kontakttrenere følger opp sine elever på konkurranser og treninger i samarbeid med klubb- og landslagstrenere.

NTG Kongsvinger har et eget skoleoppfølgingstilbud for elever med idrettsrelatert fravær.

I undervisningen brukes Microsoft Office 365 Education og Teams. Elevene får iPad med elektroniske lærebøker. Dette gjør det enklere med en helhetlig oppfølging av elevene. Kostnaden for iPad er inkludert i skoleavgiften. Elevene beholder sin iPad etter 3 år.

Våre programfag

Språk, samfunnsfag og økonomi

VG2: Historie og filosofi 1, Samfunnsgeografi og Engelsk 1.

VG3: Historie og filosofi 2, Politikk og menneskerettigheter og Engelsk 2.

Realfag

VG2: Matematikk R1 og Fysikk 1.

VG3: Matematikk R2 og Fysikk 2.

 

Fag- og timefordeling ved NTG Kongsvinger skoleåret 2023/2024:

(Timetall er oppgitt per uke)

Felles allmenne fagVG 1VG 2VG 3
Norsk446
Matematikk 1T / 1P5
Matematikk 2P*3*
Naturfag5
Engelsk5
Fremmedspråk tysk**445**
Samfunnsfag3
Gografi2
Historie24
Kroppsøving222
Religion3
Sum fellesfag3012/15*15/20**
Studiespesialisering språk, samfunnsfag og økonomiVG1VG2VG3
Samfunnsgeografi*** / Politikk og menneskerettigheter55
Engelsk 1***/Engelsk 255
Historie og filosofi 1***/ Historie og filosofi 255
Matematikk R1 – valgmulighet5
Toppidrett 15
Konkurranse- og toppidrett 210
Konkurranse- og toppidrett 310
Sum52020
Studiespesialisering realfagVG1VG2VG3
Matematikk R15
Matematikk R25
Fysikk 15
Fysikk 25
Toppidrett 15
Konkurranse- og toppidrett 210
Konkurranse- og toppidrett 310
Sum52020
*Elever som velger matematikk R1 på VG 2 skal ikke ha matematikk 2P.
**Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, må ha fremmedspråk over 3 år. Vi tilbyr kun tysk som fremmedspråk.
***Eleven har to av disse tre fagene. Valg blir gjort i VG2.

Vi tar forbehold om at programfag kan bli byttet ut på VG2

Spørsmål?

Da er du velkommen til å ta kontakt med skolens rådgiver. Du kan også lese mer om fag- og timefordeling hos Utdanningsdirektoratet.