NTG Kongsvinger kontakt

Åge Steen

Daglig Leder og Toppidrettssjef

957 65 722

Bente Melby

Rektor

922 73 118

Hans Håkon Myhren

Spesialrådgiver

952 56 882

Tore Johan Lund

Inspektør

922 73 119