NTG Kongsvinger helsetjeneste

Trenger du noen å snakke med? Har du behov for råd eller veiledning? Kom innom og ta en prat med vår helsesykepleier Hilde.

Mobil: 977 09 909

E-post: hilde.svennevig.offord@kongsvinger.kommune.no

Tilgjengelig for NTG elever mandag og fredag.

Målsettingen ved skolehelsetjenesten:
  • fremme psykisk og fysisk helse
  • fremme gode miljømessige forhold
  • forebygge sykdom og skade
  • oppfølging av hybelboere ved behov

Tiltak er samtaler individuelt eller i gruppe.

Helsesykepleier samarbeider også med foreldre, lærere og trenere etter samtykke fra eleven.

Helsesykepleier har taushetsplikt under helsepersonelloven.

Skolehelsetjenesten er gratis.