Dette er NTG-modellen

Alle skolene våre er tuftet på en felles tankegang. NTG-modellen sikrer hver enkelt elev en spesialtilpasset skolehverdag, som gjør at de kan satse på både idrett og skole.

 

Helhetlig oppfølging: Elevene ved NTG blir sett og fulgt opp av lærere, trenere, medelever og støtteapparat. Et unikt fellesskap er veien til suksess. Vi er gode alene – men best sammen.

 

Kunnskapsdeling: Erfaring og kunnskap tar oss videre. Derfor deler vi kunnskap mellom alle våre 14 skoler, og med klubber, forbund og Olympiatoppen.

 

Ikke-kommersiell drift: Skolene drives av en ikke-kommersiell stiftelse, der alle økonomiske midler går til utvikling av tilbudet.

 

NTG: Riktig og balansert spesialisering sikres gjennom tett samarbeid mellom lærere og trenere. Vi tilbyr over 30 idretter på toppnivå, er skolen med flest heltidsansatte trenere, og er stolte av elevenes fantastiske resultat – både i og utenfor idretten. Les mer om NTG