NTG Bodø Holdningsarbeid

Vår filosofi

På NTG tror vi på en helhetlig tankegang. Vi jobber sammen med våre elever og gir dem verktøy til å bli selvstendige og lykkes. Elevene lærer å stå i medgang og motgang for å forstå hva som skal til for å nå målene sine.

Våre trenere og lærere ser hele eleven. Vi følger opp eleven på skole, trening og i konkurranser. På NTG skal det ikke være et valg mellom å mestre skolen eller å bli verdensmester.

Vi tror på at det er i fellesskap man lykkes. Derfor dyrker vi en utviklingskultur hvor vi skal gjøre hverandre gode, der våre ansatte og våre elever løfter og driver hverandre frem.

Derfor sier vi at vi er gode alene, men best sammen.

Trygt og utviklingsrettet læringsmiljø

På NTG har vi fokus på det gode miljøet gjennom klare rammer i klasserommet og på treningsfeltet.

Vi har opprettet en felles forståelse blant trenere og lærere om hvordan man snakker med ungdom om vanskelige tema. Vi samarbeider også tett med samarbeidsklubbene våre om det holdningsskapende arbeidet.

På NTG har vi tydelige forventningsavklaringer med elevene. Vi belyser toppidrettens muligheter og snakker åpent med elevene om hvordan deres livsstil har innvirkning på fysisk og mental helse.

NTG Bodø = MOT-skole

NTG Bodø ble i 2021 MOT-skole. MOT sitt oppdrag er å utvikle robust ungdom som inkluderer alle.

Gjennom MOT jobber vi med å bevisstgjøre elevene gode valg. Dette gjøres gjennom praktiske workshops i klassene. MOT-øktene ledes av miljøarbeider Selveste Magnus Heieraas og lærer Sandra Olaussen.

Fra venstre: miljøarbeider Selveste Magnus, Gudmund fra MOT Norge og lærer Sandra.

Kontakt

Selveste Magnus Heieraas

Miljøarbeider

Selveste Magnus Heieraas (39) er NTG Bodøs miljøarbeider og skolens altmuligmann. Han jobber med alt fra sosiale tiltak, MOT-økter, fagarbeider og er en viktig medspiller til våre elever, lærere og trenere.

Magnus er født og oppvokst i Bodø og har tidligere spilt Eliteseriehåndball i flere år for Bodø Håndballklubb. Han har også vært trener for IK Junkeren sitt damelag i 2.div. Før Magnus begynte på NTG var han arbeidsleder for «Ren By» i Kirkens bymisjon.

93629986