NTG / NTG-U Bodø kontakt

Administrasjonen

Anette Nybø

Daglig leder / toppidrettssjef

90081718

Sigrid Olsen

Rektor

48256528

Tore Markussen

Assisterende rektor

97097595

Thor Mikalsen

Sportslig leder NTG-U

95737340

Lærere

Andreas Brekkan

Kontaktlærer 8.klasse

90913489d

Vidar Higraff

Kontaktlærer 9.klasse

41615253

Kaia Horsberg Hagen

Kontaktlærer 9.klasse

97675346

Mikael Handegård

Kontaktlærer 10.klasse

94795252

Ulrikke Stenvold

Kontaktlærer 10.klasse

94875081

Lars Petter Rekkedal

Kontaktlærer VG1

41508135

Julie Andreassen

Kontaktlærer VG1

47955093

Ida Sofie Handegård

Kontaktlærer VG2

95884839

Ingrid Gårseth

Kontaktlærer VG2

97430075

Julie Voktor Pedersen

Kontaktlærer VG3

95758168

Tove Marlen Bortheim

Kontaktlærer VG3 / Pedagogisk rådgiver

41694798

Marianne Øvervatn Dalfest

Faglærer

91185642

Sandra Olaussen

Faglærer

97125246

Trenere

Preben Stangeland

Fotballtrener

92681927

Ermir Strati

Fotballtrener

40659815

Stian Theting

Fotballtrener

97668725

Rikke Kommedahl Berg

Fysisk trener fotball / Idrettsfysioterapeut

90161174

Kasper Kececi

Fotballtrener

Thiago Martins

Fotballtrener

95899381

Thomas Jacobsen

Fotballtrener

95839949

Olav Øverli

Fotballtrener

45855885

Daniel Berntsen

Fotballtrener

45831900

Raymond Rachid

Fotballtrener

90027868

Christoffer Ervik

Fotballtrener

47257913

Alex Jensen

Keepertrener fotball

90621847

Ola Olsen

Fysioterapeut

97022069

Geir Daniel Larsen

Sportssjef Håndball

95721988

Lovis Tönnies

Håndballtrener

48308323

Sten Stockfledt

Håndballtrener

40451564

Knut Bakken

Håndballtrener

40107180

Erik Nordskag

Håndballtrener

92337783

Kyrre Neverdal

Fysisk trener håndball

Elevtjenesten

Trine Lindberget

Miljøarbeider

97060363

Astrid Lauritzen

Mentaltrener

99586260

Line Giertsen

Ernæringskonsulent

90067786

Gerd Furfjord

Helsesykepleier

41697165