Mental trening

Målet med mental trening er å utvikle robuste ungdommer med en god selvfølelse og en trygg identitet på hvem de er og hvem de ønsker å være. På NTG jobber vi med å ha et lærings- og utviklingsorientert fokus som gjør at ungdommene utvikler viljestyrke og blir god på å stå løpet ut.

Mental trening er som annen trening, du trenger å jobbe systematisk for å få best mulig utbytte av det. I samtalene er det ungdommene som styrer prosessen, og de får mange gode verktøy som de kan ta med seg videre i livet.

Vår erfaring er at gjennom mental trening ser vi at ungdom utvikler et mer offensivt tankesett, noe som bidrar til at de tar et større ansvar for egen utvikling og samtidig kjenner på mer glede, både på skolen og i idretten.

Astrid Lauritzen

Mentaltrener

Som mental trener jobber Astrid med NTGs elever og ansatte både i en-til-en samtaler, gruppevis og klassevis. Hun holder også kurs/foredrag for våre viktigste støttespillere, samarbeidsklubber og foresatte.

Astrid har utdanning fra hotellhøgskole i Sveits, coachingutdanning og høyskoleutdanning innenfor anvendt psykologi og idrettspsykologi. Med sin variert erfaringsbakgrunn og lang fartstid som mental trener, har hun utviklet en spisskompetanse i utvikling av mennesker, både som individer og i team, noe hun virkelig brenner for.

99586260