Helsesykepleier

Å være ungdom kan være en krevende tid der løsrivelse fra foreldre, finne sin identitet og å bli selvstendig er viktige temaer.

Helsesykepleiers ansvar er å drive helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og unge. Helsesykepleier samarbeider tett med psykisk helserådgiver og med foreldre, lærere og trenere etter samtykke fra eleven.

Helsesykepleiers oppgaver

8. trinn: individuelle helsesamtaler med alle elevene på trinnet
9.trinn: seksualundervisning
10. trinn: vaksiner (DTP-polio)

Videregående:
 Her legger vi vekt på at du som elev tar ansvar for egen helse og oppsøker helsesykepleier ved behov.

Foreldre, lærere og andre er også velkommen til å ta kontakt.

Helsesykepleier kan også tilby skilsmissesamtaler og andre ulike samtaler for grupper.

Helsesykepleier og psykisk helserådgiver har taushetsplikt under helsepersonelloven. Skolehelsetjenesten er gratis.

Gerd Furfjord

Helsesykepleier

Gerd Marie Furfjord er utdannet sykepleier med videreutdanning som helsesykepleier og har tilleggsutdanning innen HMS- og veiledningspedagogikk. Gerd startet hos oss på NTG i januar 2022 og kommer fra jobb som HMS-rådgiver i bedriftshelsetjenesten Hemis AS. Hun har tidligere jobbet som helsesøster i grunnskolen, i videregående skole og på helsestasjon for ungdom. Hun har også jobbet som medarbeider i «Klara Klok», en nettbasert helsetjenesten for ungdom.

Gerd er på NTG hver tirsdag og torsdag. Hun kan også kontaktes på telefon eller e-post hele uken, uavhengig av dager.

41697165