NTG Bergen helsetjeneste

Trenger du noen å snakke med? Har du behov for råd eller veiledning? Kom innom å ta en prat med vår helsesykepleier Sara.

 

Helsesykepleier Sara.

Mobil:

E-post:

Tilstede ved NTG-U-kontoret:

Tilstede ved NTG-kontoret:

Sara kan kontaktes på telefon eller e-post hele uken, uavhengig av dager.

BILDE

 

 

Ved NTG-U:

8. trinn: individuelle helsesamtaler med alle elevene på trinnet

9. trinn: seksualundervisning

10. trinn: vaksiner (DTP-polio). Kan tilby skilsmissegrupper og andre ulike grupper.

I den videregående skole legges det vekt på at du skal ta ansvar for egen helse og oppsøke helsetjenesten selv ved behov. Foreldre, lærere og andre er også velkommen til å ta kontakt.

 

Målsettingen ved skolehelsetjenesten:

 • fremme psykisk og fysisk helse
 • fremme gode miljømessige forhold
 • forebygge sykdom og skade
 • oppfølging av hybelboere ved behov

Helsesykepleiers viktigste oppgaver er helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og unge. Med helsefremmende arbeid menes ulike tiltak for å bedre forutsetningene for god helse. Med helse menes å se sammenhengen i livet, å forstå sin situasjon, se mening og oppleve hverdagen som overkommelig/håndterbar.

Tiltak er samtaler individuelt eller i gruppe.

Helsesykepleier samarbeider også med foreldre, lærere og trenere etter samtykke fra eleven.

Å være ungdom kan være en krevende tid der løsrivelse fra foreldre, finne sin identitet og å bli selvstendig er viktige temaer.

Undervisning om psykologisk førstehjelp og toppidrett og psykisk helse.

 

Temaer vi kan prate om i samtaler ellers er:

 • mye trening
 • vanskeligheter med å innfri krav (faglig og idrettsmessig)
 • lite sosialt liv
 • savn av kjæreste
 • kjærlighetssorg
 • sorg over tap av venner/familiemedlemmer
 • stressfaktorer etter skilsmisse
 • dødsfall
 • kostveiledning
 • langvarige skader

Sara kan også hjelpe deg med å fjerne sting, skifte på sår, vurdere enkle skader, formidle helsehjelp og støtte deg i vanskelige prosesser i forhold til skolen/trenerne. Helsesykepleier har også prevensjonsveiledning og kan skrive ut resept på bl.a. p-piller mm.

Helsesykepleier har taushetsplikt under helsepersonelloven.

Skolehelsetjenesten er gratis.